Verksamhetsområden

Jokkmokk kommun tillhandahåller allmänna vatten- och avloppstjänster inom av kommunfullmäktige fastställda geografiska områden, så kallade verksamhetsområden.

Klicka på länkarna nedan för att se den geografiska utbredningen av Kvikkjokks och Kåbdalis respektive verksamhetsområden.

Kvikkjokk vatten

Kvikkjokk spillvatten

Kåbdalis vatten

Kåbdalis spillvatten

Murjek vatten

Murjek spillvatten

Porjus vatten

Porjus spillvatten

Enligt ett beslut från kommunfullmäktige (Dnr 355/72-54) utgörs verksamhetsområdena för Jokkmokk och Vuollerim i stort sätt av gällande stads- och byggnadsplaner för respektive orter.


Publicerad: 2015-11-04 08:32. Ändrad: 2015-11-04 10:42. Ansvarig: Sara Hellis