Vattnets hårdhet

Hur hårt vatten du har beror på dess innehåll av kalcium och magnesium. Vatten med hög halt av dessa ämnen kallas för hårt vatten. Vattnets hårdhet mäts i dH, så kallade tyska grader.

Här nedan redovisas hårdheten på vattnet från olika vattenverk i Jokkmokks kommun. Vattnets hårdhet har betydelse för hur mycket tvättmedel du behöver använda. Att använda mindre mängder tvättmedel minskar belastningen på våra reningsverk.

Vattenverk Grader dH
Jokkmokk: 1,6 dH (mycket mjukt)
Kvikkjokk: 4,7 dH (mjukt)

Skala
Mycket mjukt vatten: 0-2,0 dH
Mjukt: 2,1-4,9 dH
Medelhårt: 5,0-9,8 dH
Hårt: 9,9-21 dH
Mycket hårt: 21- dH


Publicerad: 2014-11-17 18:25. Ändrad: 2017-03-22 11:18. Ansvarig: Sara Hellis