Vattenskyddsområden

Jokkmokks kommun

Jokkmokks kommun har den 24 februari 2020, med stöd av 7 kap 21 och 22 paragrafen Miljöbalken, beslutat om vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för kommunens vattentäkter i Kvikkjokk, Kåbdalis, Murjek, Tjalmejaure och Vuollerim. Syftet med skyddet är att motverka risken för förorening av respektive vattentäkt.
Vatten är ett livsmedel och en av de viktigaste komponenterna för att uppå en god livskvalitet. Det är därför viktigt att skydda vattnet mot föroreningar.
För respektive område finns tillhörande skyddsföreskrifter med allmänna upplysningar.

I Karttjänsten Vattenskydds- och verksamhetsområden visas dessa områden.

Skyddsföreskrifter Kvikkjokk

Skyddsföreskrifter Kåbdalis

Skyddsföreskrifter Murjek

Skyddsföreskrifter Tjalmejaure

Skyddsföreskrifter Vuollerim


Publicerad: 2019-06-19 16:15. Ändrad: 2023-03-22 09:57.