Vattenskyddsområden

Jokkmokks kommun

Jokkmokks kommun har den 24 februari 2020, med stöd av 7 kap 21 och 22 paragrafen Miljöbalken, beslutat om vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för kommunens vattentäkter i Kvikkjokk, Kåbdalis, Murjek, Tjalmejaure och Vuollerim. Syftet med skyddet är att motverka risken för förorening av respektive vattentäkt.
Vatten är ett livsmedel och en av de viktigaste komponenterna för att uppå en god livskvalitet. Det är därför viktigt att skydda vattnet mot föroreningar. För respektive område finns här kartor över fastställda vattenskyddsområden samt tillhörande skyddsföreskrifter med allmänna upplysningar.

Skyddsföreskrifter Kvikkjokk
Karta med skyddszon Kvikkjokk

Skyddsföreskrifter Kåbdalis
Karta med skyddszon Kåbdalis

Skyddsföreskrifter Murjek
Karta med skyddszon Murjek

Skyddsföreskrifter Tjalmejaure
Karta med skyddszon Tjalmejaure

Skyddsföreskrifter Vuollerim
Karta med skyddszon Vuollerim  


Publicerad: 2019-06-19 16:15. Ändrad: 2020-03-16 16:45.

Kontakt

Conny Öhman
Gatuchef
0971-171 95
conny.ohman@jokkmokk.se