Snöröjning

Snöröjning av gator påbörjas vid 6 centimeters snödjup. För gångbanor gäller 4 centimeter.

Entreprenörer ansvarar för kommunens snöröjning. Se länken till höger för fullständiga uppgifter om vilken entreprenör som sköter snöröjningen i respektive ort.

Plogning - Jokkmokks kommuns riktlinjer

Gator och fastigheter plogas då snödjupet uppgår till 6 centimeter. För gångvägar är gränsen 4 centimeters snödjup.

Plogning av gator och gångvägar ska vara klar senast 8 timmar efter det att plogningen inleds - för fastigheter gäller 9 timmar.

Gångbanan i allén efter Storgatan är prioriterad och skottas och sandas före övriga gångvägar. En del av gångvägen lämnas osandad så att spark ska kunna användas.

Sandning och halkbekämpning

Vi sandar vid behov. Inom 2 timmar ska genomgående sandning vara utförd. Sandning kan även ske punktvis på lämpliga platser. De som ansvarar för respektive område avgör när sandning ska ske.

Kom ihåg!

Det är inte tillåtet att frakta ut snö på gator eller gångvägar - eventuell bortkörning bekostas av fastighetsägaren.

Postlådor och soptunnor bör placeras minst 1,5 meter från asfaltskanten för att plogningen ska bli så bra som möjligt.


Publicerad: 2014-11-13 10:56. Ändrad: 2019-08-13 16:23.

Kontakt ansvariga snöröjning/sandning


JOKKMOKK

Gator och gångvägar:
BDX, Magnus Hedman: 0971-178 81. 
Fastigheter:
Cliffton, Markus Kärr: 0971-200 00. 

PORJUS

Gator och fastigheter:
Lars Nes AB: 070-525 03 18. 

VUOLLERIM

Gator och gångvägar:
BDX, Magnus Hedman: 0971-178 81. 
Fastigheter:
PorsiBygg, Mikael Söderberg: 070-5737839 

KÅBDALIS

Gator och fastigheter:
BDX, Magnus Hedman: 0971-178 81.

MURJEK
Gator och fastigheter:
LBC, Stefan Hannu: 0971-589 80.