Allmän vägbelysning

Korrigering av vägbelysning

I samband med att Vattenfall gör ett omfattande arbete med att drar om sina elledningar kan korrigering av gatuljusarmatur behöva göras. Detta görs enligt policy för allmän vägbelysning och kan innebära att vissa gatljus monteras ned och inte ersätts. Enligt EU-direktiv ska alla gamla kvicksilverlampor bort, därför byts alla gatljusarmaturer som ska finnas kvar ut mot nya.

Policy för allmän vägbelysning


Publicerad: 2014-11-13 10:53. Ändrad: 2014-11-13 10:56.

Felanmälan gatljus

Kontakta

0971-173 12 kontorstid