Trafikstörningar i Jokkmokk

Väg 45 i höjd med Föreningsgatan kommer att grävas av på måndag den 21 maj vilket betyder att trafiken leds om.

Det är den sista fjärrvärmeetappen som nu ska färdigställas som föranleder att väg 45 grävs av. Grävningarna i höjd med Föreningsgatan kommer att pågå från måndagen den 21 maj till och med fredag den 25 maj då arbetet ska vara slutfört. Då är hela fjärrvärmearbetet som startade hösten 2017 klart.
För mer information: www.jokkmokksvarmeverk.se
Eventuella frågor: 0971-17338, 17269


Publicerad: 2018-05-18 15:36. Ändrad: 2018-05-18 15:50.