Torghandel

Torghandelsföreskrifter för Jokkmokks kommun.

 1. Som allmän försäljningsplats upplåtes f.d. Svenssons tomt, eller annan anvisad plats. Dock ej under marknadsdagarna.
 2. För saluplats äger kommunen uppbära avgift enligt av fullmäktige antagen taxa.
 3. Det ankommer på försäljaren att se till att den handel som bedrivs är tillåten enligt lagar och förordningar.
 4. Parkavdelningen är ansvarig för uthyrning och ordningshållning. Upplåtelse av platserna sker efter hänvändelse till Parkavdelningen.
 5. Man kan endast ansöka om plats för ett år i taget och sista ansökningsdag för gällande år anges på aktuell ansökningsblankett.
 6. Ansökningar oss tillhanda senast sista ansökningsdag (anges på aktuell ansökningsblankett) fördelas enligt följande: Förtur gäller till föregående års upplåten plats, såvida denna plats inte varit "lånad"under endast en säsong då ursprunglig hyresgäst inte nyttjat platsen. Övriga platser fördelas, i den mån det är möjligt, enligt önskemål och efter registrerat ansökningsdatum. 
 7. Ansökningar inkomna efter sista ansökningsdag fördelas ut i mån av plats.
 8. Avgiften faktureras och betalas i förskott.
 9. Torghandel får påbörjas tidigast kl. 08.00 och avslutas senast kl. 22.00.
 10. Försäljare får tidigast 1 timme före besätta saluplatsen med varor eller redskap. Saluplatsen skall vara avstädade och fri från varor och redskap senast en timme efter upplåtelsetiden slut.
 11. Innehavaren av torgplats är skyldig att samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen, samt att föra bort och lägga det i anvisad behållare för sopor.
 12. Saluplats som upplåtits för längre tid än en dag och som stått outnyttjad mer än en dag, utan att giltig anledning meddelats till Parkavdelningen – kan upplåtas till annan sökanden under återstående upplåtelse tid.
 13. Saluplats får ej överlåtas.
 14. I övrigt har försäljare att följa de anvisningar som efter hand lämnas av Parkavdelningen.
 15. Varje försäljningsplats är 6x 6 m=36 m², det omfattar förråd och liknande.
 16. Scenen upplåtes med följande avgift: 500:-/dag.
 17. Saluplats upplåts med följande avgifter för säsongen 2022 v. 24-33 (13/6-21/8)

Pris per plats 

Pris för elström inkl moms
200:-/dag 50:-/dag
650:-/vecka 150:-/vecka
1000:-/månad 350:-/månad
1500:-/säsong

500:-/säsong

 

 


Publicerad: 2014-11-17 16:59. Ändrad: 2022-02-10 12:08. Ansvarig: Sara Hellis

Kontakt

Sara Hellis
0971-173 32
sara.hellis@jokkmokk.se