Sortering

Det är viktigt att du sorterar dina sopor på rätt sätt. En del sopor innehåller giftiga ämnen och måste tas om hand separat så att de inte skadar människa och miljö.

Därför hör farligt avfall och elavfall inte hemma i soppåsen. Mycket material kan återvinnas och bli till nya saker. På så sätt kan vi vara mer sparsamma med naturens tillgångar. Till exempel kan aluminium återvinnas hur många gånger som helst utan att kvalitén blir sämre. Ofta går det också åt mindre energi att återanvända gammalt material jämfört med att tillverka nytt.

Avfall som inte får slängas i soppåsen sorterar du ut och lämnar på andra ställen. På så sätt kan sopor återvinnas och bli till nya material eller tas hand om på lämpligt sätt. Här hittar du information om hur du sorterar dina sopor och var du kan lämna dem.


Publicerad: 2014-11-17 12:49. Ändrad: 2015-08-25 16:40.