Slamtömning

Regler för tömning av enskilda slamavskiljare och slutna tankar.

Tömning utförs av Kent Wilhelmsson AB.

För beställning av tömning, information om tömningstider samt ägarbyte av fastigheter, kontakta Kent Wilhelmsson.

I länken här nedan finns taxor och övrig information för 2015.

Regler och taxor 2015

 

 


Publicerad: 2014-11-17 16:42. Ändrad: 2015-09-01 10:27.

Kontakt för beställning av slamtömning

Kent Wilhelmsson
070-641 45 06