Slamtömning

Regler för tömning av enskilda slamavskiljare och slutna tankar. Klicka på länken till höger för all information samt aktuella taxor.

Kent Wilhelmsson Entreprenad sköter kommunens slamtömning. 

 

 

 


Publicerad: 2014-11-17 16:42. Ändrad: 2020-03-06 10:58.

Kontakt
Akuta tömningar:
Kent Wilhelmsson,
070 641 45 06
Extratömningar: Gatukontoret,
0971-172 70, 10:00-11:00 samt
15:00-16:00 (vardagar).