Slamtömning

Regler för tömning av enskilda slamavskiljare och slutna tankar.

Kent Wilhelmsson Entreprenad sköter kommunens slamtömning. Vid beställning eller andra frågor: 070 641 45 06. 

 

 


Publicerad: 2014-11-17 16:42. Ändrad: 2019-08-15 08:26.

Kontakt: 070 641 45 06