Förändringar på våra återvinningscentraler

Under 2023 har en hel del nytt skett inom renhållningen i Jokkmokks kommun.

Nytt inpasseringsystem

Sedan 1 maj 2023 öppnar ni själva grindarna med era körkort till återvinningscentralerna i kommunen. Personalen bemannar ÅVC som vanligt och hjälper er vid behov, första tiden har vi haft och fortsätter att ha personal personal vid terminalen för att hjälpa er igång.

Inpasseringssystemet innebär att grindarna alltid är stängda, men att ni själva kan låsa upp dem under våra öppettider genom att skanna ert körkort vid vår terminal. Om ni saknar körkort finns RFID-kort att hämta ut hos personalen på rampen.

Varje hushåll som betalar kommunens grundavgift för renhållning (dvs har en grön soptunna) har 12 fria besök per år. Hushåll boende i lägenhet eller fritidshus har 6 fria besök. Besöken registreras automatiskt på personen i hushållet som grundavgiftens faktura stått utställd till eller står på hyreskontraktet.

Vid terminalen räknas besöken av och ni kan se hur många besök ni har kvar för året. Fram till årsskiftet har ni hela årets fria besöksantal trots att systemet togs i drift först i maj. Vid nästa årsskifte fylls besöken automatiskt på med nya. Skulle antalet besök ta slut kan hushållen köpa fler.

 

Grönt kort

I och med inpasseringssystemet kan vi även erbjuda ökat tillträde på obemannade tider på våra återvinningscentraler. Detta kallar vi Grönt kort. Ni kan ansöka om grönt kort på kommunens hemsida under E-tjänster.


Efter ansökan ges en kort platsutbildning på Jokkmokks återvinningscentral och ni får sedan tillträde alla dagar mellan 06.00-22.00.Även helgdagar och röda dagar är det möjligt att besöka återvinningscentralrn.


Utbildningar sker som drop-in. Se aktuella tider här brevid.

 

Tidningar

Tidningar kan inte längre kastas på återvinningsstationerna som finns utplacerade på olika platser i samhället. Detta beror på att FTI, förpacknings och tidningsinsamlingen, inte längre ansvarar för tidningar utan att den har övergått i kommunal regi. Kommun har beslutat flytta tidningsinsamlingen till våra återvinningscentraler istället.


Vi beklagar att detta medför en försämrad service till er medborgare men just nu pågår stora förändringar gällande kommunens ansvar för just förpackningar och tidningar och redan 2024 kommer ett nytt system tas i drift. Vi kommer gå ut med information gällande förändringarna till alla hushåll så snart vi kan.

 

Äggskal

Vi vill också passa på att informera om äggskal: dessa ska inte längre placeras i matavfall, den bruna soptunnan, utan ska slängas i hushållsavfall. Äggskal har visat sig fasta i förbränningsungnarna för matavfall.


Publicerad: 2023-06-14 14:33. Ändrad: 2023-11-15 13:02.