Renhållning och återvinning

Återvinningscentralernas mottagningsavgifter för 2021 är nu tillgängliga. Läs mer under "taxor och fakturering" till vänster. Vissa justeringar sker (se nedan).

Jokkmokks kommun har över tid haft relativt låga taxor och mottagningsavgifter på återvinningscentralerna. Ökade omvärldskostnader medför dock att dessa nu måste realtidsanpassas en aning.

För privatpersoner blir det inga större skillnader men vi specificerar vad som ingår i den grundavgiften som hushållen betalar. Vi gör detta för att kostnader utöver den grundavgiftsbelagda inlämning ska vara tydliga, exempelvis rivningar av hus, stora mängder asbest osv.

För verksamheter justeras mottagningsavgifterna genom en höjning av vissa avgifter samtidigt som andra sänks. Dessutom med nya definitioner för visst avfall så att kund inte betalar mer än för efterkommande hantering av just den fraktionen. Vidare så ökar kostnaden för att hantera osorterat avfall. Detta gör vi för att det inte är en önskvärd avfallshantering vid uppkomsten och någonting som blir kostsamt i ett andra skede då vi sorterar för hand på ÅVC.

De stora förändringar som genomförs är:

- Specification av vilka fria mängder som ingår i grundavgiften. (Exempelvis så ingår inte rivningsavfall från hela hus).
-Specificerad avgift för de privatpersoner som medvetet lämnar osorterat avfall (exempelvis i sopsäck). 
- Ökad kostnad för inlämnande av osorterat avfall för verksamheter. 
- Avgift för att hantera däck med fälg (för att täcka personal- och maskinkostnad). 
- Minskar antalet besök och specificerar vad som ingår i klippkort för verksamheter.
- Vi tar bort kostnaden för att avlämna metall även för verksamheter.
- Begränsad mottagningsmängd från större verksamhetsprojekt. Exempelvis vägarbeten eller större mängder betong.

För mer information och prisuppgifter se: mottagningskostnader 2021 eller ring Magnus Vannar, 0971-17312.

Reglerna på avfallsområdet syftar till att minska de miljöproblem som avfall kan ge upphov till och att öka nyttjandet av avfall som en resurs.


Återvinningscentraler (ÅVC)
Välkommen att, från ditt hushåll, lämna sorterat, återvinningsbart material.

Öppettider:

Jokkmokk (hitta dit).
Måndagar-fredagar: 07:00-15:30.
Tisdagar, kvällsöppet: 17:00-19:00.

Vuollerim (hitta dit).
Tisdagar: 09:00-12:00,13:00-18:00                                                

Porjus (hitta dit).
Onsdagar: 13:00-15:00, 16:00-18:00.                                                         

OBS! Röda dagar stängt på samtliga återvinningscentraler.
Eventuella frågor: 0971-173 12 (Magnus Vannar).

Givetvis är det kostnadsfritt att lämna från det egna hushållet.

OBSERVERA att, exempelvis, plaststolar, plasttak och/eller bildelar sorteras som brännbart - inte plast. I plast sorteras förpackningar/emballage som påsar, frigolit och dylikt.

Maxmåttet på brännbart är 50x50 cm, förutom för möbler.

Vi tar inte emot slipers eller telefonstolpar och inte heller osorterat avfall från privatpersoner. Sortering ska göras innan uppkörningen på ramp.

I Porjus och Vuollerim hanterar vi inte betong, tryckimpregnerat trä eller större mängder från verksamheter. Vi hänvisar till ÅVC, Jokkmokk.

OBS! För att undvika köbildning, sortera ditt avfall innan du kommer till återvinningscentralen. 

SAND för SANDNING kan du hämta på ÅVC i Jokkmokk, Vuollerim och Porjus under ordinarie öppettider. Ta med spade och mindre kärl (hink) att ta sanden i. Det går, med andra ord, inte att hämta stora mängder sand (exvis med släpvagn).

Återvinningsstationer

Förpacknings & Tidningsinsamlingen ansvarar för snöröjning, sandning och allmän ordning på återvinningsstationerna i Jokkmokk, Vuollerim, Porjus och Kåbdalis. Om ni har synpunkter på hur där ser ut ska ni vända er till dem. Detta gäller även om behållarna är fulla och i behov av tömning.

När du har synpunkter på städning eller tömning

Ni når dem även på: 0200-88 03 11 (kundtjänst).


Publicerad: 2014-11-17 09:26. Ändrad: 2022-03-08 08:59. Ansvarig: Sara Hellis