Krisberedskap

Varje kommun måste enligt lag arbeta med krishantering och se till att det finns beredskap att hantera olika typer av kriser som kan drabba samhället. Det kan handla om smittoutbrott, omfattande skogsbrand, allvarliga olyckor, dammhaveri och avbrott i dricksvattenförsörjningen.

Jokkmokks kommuns arbete med krisberedskap görs genom säkerhetssamordningen, som ligger under räddningstjänsten. Säkerhetssamordningen håller i övningar, samverkar med andra kommuner och myndigheter samt arbetar med olika typer av förebyggande verksamhet.

Kommunen har en krishanteringsorganisation för att kunna hantera en kris om den inträffar. Du kan läsa mer om detta arbete under rubriken Kommun & Politik där du väljer Kris och säkerhet i listan till vänster.


Publicerad: 2014-11-17 15:34. Ändrad: 2015-06-29 14:29.