Räddningstjänsten

Räddningstjänsten har fått mycket större och tydligare roll än tidigare i och med att Sverige fått ett antal nya lagar, där man lägger stort fokus på säkerhetsarbetet i kommunen och dess räddningstjänst, som sammanhållande.

Avdelningen har en mycket tydlig inriktning med att jobba förebyggande med information, rådgivning, tillsyn samt stöd till den enskilde. Det leder till en ökad trygghet för kommunens invånare.

Räddningstjänsten ska genom förebyggande arbete och skadeavhjälpande åtgärder skydda och rädda människor, egendom och miljö. I förebyggande syfte genomföra avdelningen tillsyn, utbildning och informationsinsatser. Räddningstjänsten ska genom sitt arbete bidra till att skapa en trygg och säker kommun.

De övergripande målen för räddningstjänsten defineras i "Lagen om skydd mot olyckor", i kommunens handlingsprogram för räddningstjänst samt i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor.

Om ni har frågor gällande brand och säkerhet får ni gärna kontakta Räddningstjänsten eller varför inte ta ett besök på brandstationen för att se att Jokkmokk är väl rustade för negativa händelser.


Publicerad: 2014-11-17 15:31. Ändrad: 2014-11-17 16:20.

Kontakta Räddningstjänsten

Thomas Andersson
Platschef
0971-172 92
070-311 36 71 
thomas.andersson@jokkmokk.se

Gunnar Lundström
0971-172 93
070-571 29 75 
gunnar.lundstrom@jokkmokk.se

Bengt Nilsson
Räddningschef
0971-172 92
070-326 23 24 
bengt.nilsson@boden.se

Madelene Isaksson
Säkerhetssamordnare
0971-171 87 
070-397 47 33 
madelene.isaksson@jokkmokk.se