Överförmyndaren

Överförmyndarenheten arbetar med tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare och har i uppgift att rekrytera och utbilda lämpliga gode män och förvaltare.

Överförmyndaren ska se till att förmyndare, gode män och förvaltare sköter sina sysslor. Detta innebär att länsstyrelsen dels med jämna mellanrum inspekterar överförmyndarna dels utreder klagomål mot dem. Om du har klagomål på hur en förmyndare, god man eller förvaltare sköter sin syssla kan du alltså vända dig till överförmyndaren. Om du har klagomål på överförmyndaren kan du vända dig till länsstyrelsen.


Publicerad: 2016-12-30 16:06. Ändrad: 2016-12-30 16:11.

Ordinarie besöks- och telefontider måndagar och tisdagar 10:00-12:00

7 och 14 juli är besöks- och telefontiden inställd på tisdagar pga arbete med granskning av årsräkningar. Vecka 30-32, 20 juli-7 augusti, så är det inga besöks- och telefontider. Vecka 33 så är det besöks- och telefontid måndagen 10 augusti.

Övriga tider efter överenskommelse.

Telefon: 0971-172 64

E-post: overformyndaren@jokkmokk.se

Kontaktuppgifter

Linda Danielsson

Handläggare Överförmyndaren

Telefon: 0971-172 64