Överförmyndaren

Överförmyndarenheten arbetar med tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare och har i uppgift att rekrytera och utbilda lämpliga gode män och förvaltare.

Överförmyndaren ska se till att förmyndare, gode män och förvaltare sköter sina sysslor. Detta innebär att länsstyrelsen dels med jämna mellanrum inspekterar överförmyndarna dels utreder klagomål mot dem. Om du har klagomål på hur en förmyndare, god man eller förvaltare sköter sin syssla kan du alltså vända dig till överförmyndaren. Om du har klagomål på överförmyndaren kan du vända dig till länsstyrelsen.


Publicerad: 2016-12-30 16:06. Ändrad: 2020-09-09 15:07.

Ordinarie telefontider måndagar: 10.00-12.00. Övrig tid ring Infocenter 0971-17 000 så tar de ett meddelande.

Under juli så är det telefontid endast 19 juli kl 10.00-12.00. Övriga tider sker efter överenskommelse.

Endast förbokade besök.

Telefon: 0971-172 64

E-post: overformyndaren@jokkmokk.se

Kontaktuppgifter

Linda Danielsson

Handläggare Överförmyndaren

Telefon: 0971-172 64