Samverkan kommun och polis

Jokkmokks kommun och polisen jobbar sedan 2017 med medborgardialoger för att få reda på vad kommuninvånarna tycker att kommunen och polisen tillsammans borde arbeta med. Medborgardialoger har hållits i Jokkmokk, Vuollerim, Porjus och Kåbdalis.

Medborgardialogerna har sedan utmynnat i medborgarlöften. Nedan kan du aktuella medborgarlöften:

Medborgarlöften 2023-2025

Jokkmokks kommun och polisen arbetar också med samverkansavtal för att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen. Nedan kan du se det aktuella samverkansavtalet:

Samverkansvtal 2020-2023


Publicerad: 2019-06-28 13:47. Ändrad: 2023-10-12 09:53. Ansvarig: Marc Sommarstråle