Livsmiljö och boende

 


Jokkmokks kommun arbetar just nu med en förstudie i syfte att kartlägga vad som behöver förbättras för att vi ska kunna skapa ett mer attraktivt och hållbart samhälle för medborgarna samt för att gynna näringslivet.

I kommunen behöver vi ett starkt och varierat utbud när det gäller livsmiljöer, boende och en hög levnadsstandard där människor trivs och mår bra. En viktig del i det arbetet är hur vi planerar och utvecklar våra boendemiljöer och offentliga platser.

Därför vill vi veta vad just du tycker och vad du anser är betydelsefullt för att skapa goda levnads- samt boendemiljöer.

Vi har tagit fram en karttjänst där du kan markera ut de platser du tycker särskilt mycket om, platser som du tycker mindre om, känner dig otrygg eller av någon anledning upplever som problematiska och platser du tycker skulle vara väl lämpade för bostadsändamål.
OBS, karttjänsten omfattar hela kommunens yta, inte bara orten Jokkmokk. Du kan markera dina platser i hela kommunen.

Länk till karttjänst – Leva och bo Jokkmokk

Vi har även tagit fram en enkät för få mer information om vad som påverkar valet av boende i kommunen och vad dina tankar och åsikter som medborgare är. De är viktiga för oss så vi hoppas därför att du vill ta dig tid att besvara enkäten.

Länk till enkät om boendemiljö

Svaren från enkäten och karttjänsten kommer att användas för att få en bättre bild och uppfattning om vilka boendemiljöer i kommunen som efterfrågas och vilka områden som bör utvecklas.

Tack för din medverkan!

OBS! Vi har fått veta att tjänsten inte fungerar i ett fåtal telefoner. Kartbilden täcks då av en vit/grå yta.Vi skulle uppskatta om vi fick veta vilka telefoner som inte fungerar.
Då behöver vi: telefonens modell, operativsystem/version (t.ex. Android 12), webbläsare/version. E-post: kartor@jokkmokk.se

                                     


Publicerad: 2022-06-28 10:33. Ändrad: 2022-08-29 11:34.