Detaljplan för Kåbdalis 2:2 mfl

Jokkmokks kommun, Norrbottens län

 

Illustration planförslag: wusp Arkitekter

Status: 
Kommunfullmäktige har 2021-04-26 antagit detaljplan för Kåbdalis 2:2 m.fl, inom Jokkmokks kommun. Planen har vunnit laga kraft.

Planens syfte och huvuddrag
Planen syftar till att utveckla en trivsam och hållbar friluftsmiljö med utgångspunkt i befintliga värden samtidigt som nya kvaliteter tillförs. Planen möjliggör i huvudsak en expansion med nya nedfarter, ny bebyggelse i form av bostäder, fritidshus, restaurang-, hotell- och servicebyggnader samt områden för handel- och husvagnscamping. Förslaget innehåller ca 150 antal småhus och ett 50 tal radhus.

Planen upprättas med utökat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Till planförslaget hör följande handlingar:

 


Publicerad: 2020-03-04 08:23. Ändrad: 2023-01-03 14:03.