Detaljplan för Kyrkostaden 1:744

Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Status: Samhällsbyggarnämnden har 2021-03-11 beslutat att anta förslag till detaljplan för Kyrkostaden 1:744. Planen har vunnitlaga kraft

Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanen syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för detaljhandel och möjliggöra utbyggnad och utveckling av pågående handelsverksamhet.

Planen upprättas med standard planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Till antagandehandlingarna hör följande handlingar:

 


Publicerad: 2020-12-15 08:34. Ändrad: 2021-09-01 08:31.