Pågående detaljplaner

Under projektsidorna till vänster visas nya detaljplaner och framarbetade samråds- eller granskningsförslag. Planer som är ute på samråd eller granskning finns även utställda på samhällsbyggaravdelningens anslagstavla, Jokkmokks kommun, Västra  Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk.

Aktuella planer:

  •  Detaljplan för Vaikijaur 3:18 är på samråd mellan 2019-04-30 och 2019-05-21.
  • Detaljplan för del av Mästertoppen, Kåbdalis 2: 70 m fl är på samråd mellan 2019-05-10 och 2019-06-03
  •  

Publicerad: 2016-09-28 14:23. Ändrad: 2019-05-09 15:24. Ansvarig: Sara Hellis

Ingen persondatasida utpekad