Pågående detaljplaner

Under projektsidorna till vänster visas nya detaljplaner och framarbetade samråds- eller granskningsförslag. Planer som är ute på samråd eller granskning finns även utställda på samhällsbyggaravdelningens anslagstavla, Jokkmokks kommun, Västra  Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk.

Aktuella planer:

  • Detaljplan för fastigheterna Kåbdalis 4:2 och 4:3: är på samråd mellan 2019-07-10 och 2019-08-19.

  • Detaljplan för del av Mästertoppen, Kåbdalis 2:70 med flera är på granskning mellan 2019-08-09 och 2019-09-09.

Publicerad: 2016-09-28 14:23. Ändrad: 2019-08-07 14:27. Ansvarig: Sara Hellis

Ingen persondatasida utpekad