Pågående detaljplaner

Under projektsidorna till vänster visas nya detaljplaner och framarbetade samråds- eller granskningsförslag. Planer som är ute på samråd eller granskning finns även utställda på samhällsbyggaravdelningens anslagstavla, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk.

Aktuella planer:

  • Förslag till detaljplan för Nyborg, område 2, är på samråd f.o.m. 2024-03-26 t.o.m. 2024-04-30.
  • Förslag till detaljplan för Årrenjarks 2:3, Kvikkjokk helikopterflygplats, är antagen av samhällsbyggnadsnämnden. Överklagandetid pågår till och med 15:e april 2024.
  • Förslag till detaljplan för Björksta 1:15 är antagen av samhällsbyggnadsnämnden. Överklagandetiden pågår till och med 15:e april 2024. 
  • Förslag till detaljplan för Kvikkjokk 3:23-1 är antagagen av kommunfullmäktige. Överklagandetiden pågår till och med 26:e mars 2024.
  • Förslag till detaljplan för Kvikkjokk 3:42 är antagen av kommunfullmäktige. Överklagandetiden pågår till och med 26:e mars 2024.

Publicerad: 2016-09-28 14:23. Ändrad: 2024-03-26 00:00. Ansvarig: Sara Hellis

Kontakt

Sofia Silfverbrand

Planarkitekt/Samhällsstrateg

Telefon: 0971-171 76
Epost:
sofia.silfverbrand@jokkmokk.se