Pågående detaljplaner

Under projektsidorna till vänster visas nya detaljplaner och framarbetade samråds- eller granskningsförslag. Planer som är ute på samråd eller granskning finns även utställda på samhällsbyggaravdelningens anslagstavla, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk.

Aktuella planer:

  • Förslag till detaljplan för Älvsborg 1:47 antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2023-08-31. Överklagandeperiod pågår till och med 2023-09-25.
  • Förslag på detaljplan för Kikkjokk 3:23-1 är utställd på granskning. Tiden är förlängd med två veckor till och med 2023-08-30
  • Förslag till detaljplan för Kvikkjokk 3:42 är utställd på granskning. Tiden är förlängd med två veckor till och med 2023-08-30
  • Förslag till detaljplan för Älvsborg 1:47 är uttställd på granskning mellan 2023-06-26 till 2023-08-07
  • Förslag till detaljplan för Polstjärnan, del av Kyrkostaden 1:2 är antagen av kommunfullmäktige 2023-06-12
  • Förslag till detaljplan för Kvikkjokk helikopterflygplats, Årrenjarka 2:3 m.fl. är utställd på granskning mellan 2023-05-23 till 2023-06-06 
  • Förslag till detaljplan för Kvikkjokk 3:42 är utställd på samråd mellan 2022-12-21 till 2023-01-31
  • Förslag till detaljplan för Kvikkjokk 3:23-1 är utställd på samråd mellan 2022-12-21 till 2023-01-31

Publicerad: 2016-09-28 14:23. Ändrad: 2023-09-04 15:43. Ansvarig: Sara Hellis

Kontakt

Sofia Silfverbrand

Planarkitekt/Samhällsstrateg

Telefon: 0971-171 76
Epost:
sofia.silfverbrand@jokkmokk.se