Pågående detaljplaner

Under projektsidorna till vänster visas nya detaljplaner och framarbetade samråds- eller granskningsförslag. Planer som är ute på samråd eller granskning finns även utställda på samhällsbyggaravdelningens anslagstavla, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk.

Aktuella planer:

  • Förslag till detaljplan för Älvsborg 1:47 är utställd på samråd mellan 2022-02-23 till 2022-03-23
  • Detaljplan för Vajkijaur 3:18 har 2022-02-04 vunnit laga kraft
  • Samhällsbyggarnämnden beslutade 2021-12-16 § 131 att anta detaljplan för del av fastigheten Kyrkostaden 1:2 m.fl., Område 1, inom Nyborg.

Publicerad: 2016-09-28 14:23. Ändrad: 2022-02-22 16:03. Ansvarig: Sara Hellis

Kontakt

Sofia Silfverbrand

Planarkitekt/Samhällsstrateg

Telefon: 0971-171 76
Epost:
sofia.silfverbrand@jokkmokk.se