Pågående detaljplaner

Under projektsidorna till vänster visas nya detaljplaner och framarbetade samråds- eller granskningsförslag. Planer som är ute på samråd eller granskning finns även utställda på samhällsbyggaravdelningens anslagstavla, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk.

Aktuella planer:

  • Detaljplan för del av Kvikkjokk 3:2 är på samråd mellan 2019-09-15 och 2019-10-17.
  •  

Publicerad: 2016-09-28 14:23. Ändrad: 2019-09-17 13:27. Ansvarig: Sara Hellis

Ingen persondatasida utpekad