Pågående detaljplaner

Under projektsidorna till vänster visas nya detaljplaner och framarbetade samråds- eller granskningsförslag. Planer som är ute på samråd eller granskning finns även utställda på samhällsbyggaravdelningens anslagstavla, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk.

Aktuella planer:

 

  • Samhällsbyggarnämnden har 2021-03-11 antagit detaljplan för Kyrkostaden 1:744.
  • Detaljplan för Porjus 1:103 är ute för samråd 2021-03-10 till 2021-03-25.
  • Detaljplan för del av Kvikkjokk 3:2 m.fl är ute för granskning 2021-03-10 till 2021-04-14.
  • Detaljplan för Kåbdalis 2:2 m.fl. är ute för granskning 2021-02-03 till 2021-03-08.
  • Samhällsbyggarnämnden har 2021-01-28 antagit detaljplan för Vajkijaur 3:18.

Publicerad: 2016-09-28 14:23. Ändrad: 2021-03-18 15:32. Ansvarig: Sara Hellis

Kontakt

Sofia Silfverbrand

Planarkitekt/Samhällsstrateg

Telefon: 0971-171 76
Epost:
sofia.silfverbrand@jokkmokk.se