Översiktsplan 2011

En översiktsplan ger framförhållning och beredskap inför olika situationer, till exempel att det finns tillräckligt med områden för bostadsbebyggelse eller genom att visa var värdefulla natur- och kulturområden är belägna.

Enligt Plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. En Fördjupad översiktsplan kan göras för en begränsad del av kommunen. Jokkmokks kommuns översiktsplan antogs i juni 2011.

 

Gällande översiktsplan hittar du här.

OBS! Problem med att öppna dokumentet med webbläsaren Internet Explorer kan förekomma.


Publicerad: 2016-09-28 14:05. Ändrad: 2017-02-13 17:09. Ansvarig: Sara Hellis