LIS-plan 2019

Samråd av ny LIS-plan – Landsbygdsutveckling i strandnära läge, tillägg till översiktsplanen

Förslag till ny LIS-plan för Jokkmokks kommun har varit på samråd mellan 2019-07-03 och 2019-09-30.

Här hittar du samrådshandlingen: Samrådshandling LIS-plan 2019

LIS-planen är ett tematiskt tillägg till den kommuntäckande översiktsplanen och har som syfte att ta fram områden där det är lämpligt med ny eller kompletterande bebyggelse i strandnära lägen.

I den nya LIS-planen föreslås nya LIS-områden i
Mattisudden, Porsi, Linjeudden, Porsiedet, Låjssa, Kvikkjokk, Njavve, Råvvenjarka, Granudden, Karats, Piertinjaur, Kronogård, Tiellejaur, Lill-Varjisträsk, Gallakluokta, Ålloluokta, Jaurekaska, Järta, Sör-Kieratj, Kåbdalis/Gurtek, Sågudden, Tjåmotis och Stor-Skabram

 

 


Publicerad: 2019-07-01 16:55. Ändrad: 2020-06-02 15:13.