LIS-plan 2019

Samråd av ny LIS-plan – Landsbygdsutveckling i strandnära läge, tillägg till översiktsplanen

Förslag till ny LIS-plan för Jokkmokks kommun är på samråd mellan 2019-07-03 och 2019-09-30.

Här hittar du samrådshandlingen: Samrådshandling LIS-plan 2019

LIS-planen är ett tematiskt tillägg till den kommuntäckande översiktsplanen och har som syfte att ta fram områden där det är lämpligt med ny eller kompletterande bebyggelse i strandnära lägen.

I den nya LIS-planen föreslås nya LIS-områden i
Mattisudden, Porsi, Linjeudden, Porsiedet, Låjssa, Kvikkjokk, Njavve, Råvvenjarka, Granudden, Karats, Piertinjaur, Kronogård, Tiellejaur, Lill-Varjisträsk, Gallakluokta, Ålloluokta, Jaurekaska, Järta, Sör-Kieratj, Kåbdalis/Gurtek, Sågudden, Tjåmotis och Stor-Skabram

Planhandlingen finns även utställd på samhällsbyggaravdelningens anslagstavla, kommunhuset, Västra Torggatan 11, Jokkmokk.

Möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget

Den som har synpunkter på förslagen får framföra dessa senast den 16:e september 2019. Synpunkterna skickas till Samhälls- och infrastrukturfunktionen, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk, eller till registraturen@jokkmokk.se.
Märk ditt brev eller email med ärende och diarinr 2019:648.

Efter bearbetning beräknas planen kunna ställas ut för under hösten 2019 och antas våren 2020.


Publicerad: 2019-07-01 16:55. Ändrad: 2019-09-10 14:21.