Folkhälsoplan i Jokkmokks kommun 2022-2024

Jokkmokks kommun vill skapa förutsättningar i samhället för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. För att göra detta möjligt måste alla arbeta åt samma håll och genom samverkan. Att ha en långsiktig folkhälsoplan som grund är viktigt för detta arbete.  

De insatser som folkhälsorådet initierar och bedriver i samverkan med andra aktörer, redovisas och följs upp i verksamhetsberättelser.

Folkhälsans utveckling beror på vilka förutsättningar samhället ger och vilket ansvar individen själv tar. Ansvaret för folkhälsofrågorna ligger på många aktörer. För att uppnå målen i denna folkhälsoplan är det viktigt att alla tar sitt ansvar för att implementera folkhälsoplanen i sin verksamhet. Folkhälsorådets roll är att initiera, stimulera och utveckla samt följa upp det hälsofrämjande arbetet som finns i Jokkmokks kommun. 

Folkhälsoplan i Jokkmokks kommun 2022-2024


Publicerad: 2018-02-19 13:16. Ändrad: 2022-03-22 10:38.