Folkhälso- och brottsförebyggande rådet

Jokkmokks folkhälso- och brottsförebyggande råd.

Jokkmokks kommun vill skapa förutsättningar i samhället för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. För att göra detta möjligt måste alla arbeta åt samma håll och genom samverkan. Att ha en långsiktig folkhälsoplan som grund är viktigt för detta arbete. 

Folkhälso- och brottsförebyggande rådet träffas fyra gånger per år.

Norrbottens Folkhälsostratergier med focus på Jokkmokk

Norrbottens Folkhälsorådstrategier

Folkhälsoplan 2022-2024 i Jokkmokks komun


Publicerad: 2017-09-21 16:16. Ändrad: 2022-03-22 10:51.