Tidsbegränsat bygglov

Om inte alla förutsättningar för ett normalt bygglov är uppfyllda kan man få tidsbegränsat bygglov på max fem år.

Det gäller om åtgärden eller byggprojektet är planerat under en begränsad tid. Man kan få förlängd tid med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga tio år bara om det är ett säsongslov.

De handlingar som behövs för ansökan är desamma som för ett vanligt bygglov samt en avvecklingsplan.


Publicerad: 2014-11-05 10:55. Ändrad: 2014-11-05 10:56.