Idrottsanläggningar och hygienisk behandling

För att bygga nya idrottshallar, inreda befintliga hus för idrottsändamål som tidigare varit något annat och för att anlägga idrottsplatser behövs bygglov. Exempelvis behövs bygglov för att ändra ett kontor till bowlinghall eller en butik till frisör.

Vi har beskrivit hela bygglovsprocessen under "Processen". Där kan du bland annat läsa vilka generella krav som ställs vid bygglov, vilka handlingar som behövs och få tips för att underlätta hela processen.

Skyltar

För att sätta upp skyltar behövs också bygglov.

Andra tillstånd

För att driva exempelvis spa, massage, akupunktur, solarier, hårvård och annat som innebär hygieniska behandlingar behövs anmälan till miljöförvaltningen.
För att driva bad ska vattenanalyser göras regelbundet och anmälas till miljöförvaltningen.
För att driva ridskola behövs tillstånd enligt naturskyddslagen. Tillstånden handläggs av länsstyrelsen.


Publicerad: 2014-11-05 10:44. Ändrad: 2019-08-13 12:15.