Hiss

Bostäder ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga.

För nybyggnad av flerbostadshus innebär det bland annat att det behövs hiss om byggnaden har fler än två våningar. Om det finns bostäder som inte nås via markplanet ska det vara möjligt att utan svårighet installera hiss i efterhand.
Tänk på att hissar ska besiktigas en gång om året. Det gäller alla hissar utom plattformshissar som bara går till max två bostäder och trapphissar.
Reglerna för hissar finns i plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) och råd finns i Boverkets allmänna råd om hissar och andra motordrivna anordningar (BFS 2011:12).


Publicerad: 2014-11-05 10:37. Ändrad: 2019-08-13 12:15.