Verksamheter

Med verksamheter menas allt från butiker, restauranger, kiosker och kontor till skolor, sjukhus, idrottshallar, museer med mera.

Till vänster i menyn har vi samlat information och råd som gäller för dig som har eller ska starta upp en verksamhet. Här hittar du också svar på vanliga frågor om verksamheter.

Vill du veta mer om bygglovsprocessen så se: Processen. Under rubriken "Särskilda tips och råd" har vi även samlat information speciellt för dig med verksamhet.


Publicerad: 2014-11-05 10:22. Ändrad: 2019-08-13 11:51.