Carport och garage

Nybyggnad av garage och carport behöver bygglov. Även fasadändringar behöver bygglov, exempelvis att byta ut en garageport till en vägg med ett fönster i eller att bygga en vägg på en carport.

Garage och carport är enkla åtgärder som inte behöver särskild kontrollansvarig och där bygglovsprocessen är förenklad.

För en- och tvåbostadshus behövs inte bygglov för parkeringsplats om den bara är till för fastighetens behov. Bygglov för parkeringsplats behövs inte heller om den görs med stöd av väglagen (SFS 1971:948) eller om marken i detaljplanen är avsatt till gata eller väg.


Publicerad: 2014-10-27 15:46. Ändrad: 2014-10-27 15:47.