Småhus

Med småhus menas villor, parhus och radhus samt kolonistugor och fritidshus.

Till vänster i menyn har vi samlat information och råd för dig som ska bygga om, bygga till eller bygga ett nytt småhus. Här hittar du också svar på vanliga frågor om småhus.

Vill du veta mer om bygglovsprocessen, se fliken Processen.Under rubriken Särskilda tips och råd har vi även samlat information speciellt för dig med småhus.


Publicerad: 2014-10-27 15:00. Ändrad: 2019-08-13 13:45.