Energideklaration

En energideklaration visar hur mycket energi som går åt i en byggnad och ger råd hur byggnaden kan bli mer energismart.

Det är förordningen om energideklarationer för byggnader (SFS 2006:1592) som bestämmer reglerna kring energideklarationen.

Fastighetsägaren ska anlita en oberoende expert för att ta fram energideklarationen. Energideklarationerna ska rapporteras till Boverkets register. Det är bygglovsavdelningen som ansvarar för tillsynen och kontrollen av energideklarationerna i Jokkmokk.


Publicerad: 2014-11-05 09:40. Ändrad: 2014-11-05 09:45.