Ansök eller anmäl

Här finns checklistor inför ansökan om bygglov eller anmälan.

Anmälan

Fyll i anmälningsblankett.

Bifoga relevanta handlingar

Exempelvis konstruktionsritningar, planritningar, VVS-ritningar, teknisk beskrivning eller brandskyddsdokumentation.

Bifoga kontrollplan

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen.

Kom ihåg!
Fyll i personnummer eller organisationsnummer och bekriv projektet i detalj. Låt den sökande underteckna. Vid annan fakturamottagare än sökande, bifoga fullmakt.

Bygglov

Fyll i ansökningsblanketten Vi har olika typer av blanketter. Blankett 1 är den absolut vanligaste blanketten och kan användas för allt som behöver bygglov, marklov eller rivningslov. Blankett 2 är en specialblankett för skyltar och blankett 3 är ansökan om strandskyddsdispens.

Bifoga ritningar och situationsplan

Ritningar är exempelvis planritningar, sektionsritningar, fasadritningar eller detaljritningar.

Bifoga kontrollplan

För enklare åtgärder lämnas kontrollplanen in tillsammans med ansökningsblanketten. Kontrollplanen är en förutsättning för att få startbesked.

Bifoga uppgift om kontrollansvarig (KA)

Kontrollansvarig behövs alltid, förutom för enklare åtgärder. Om KA behövs, ska du alltid ange hans/hennes namn, personnummer/organisationsnummer samt kontaktuppgifter på ansökningsblanketten. Uppgifterna är ett måste för att få bygglov. Om KA inte anges på ansökningsblanketten kan ärendet inte komplettförklaras.

Kom ihåg!

Fyll i personnummer eller organisationsnummer och beskriv projektet i detalj. Låt den sökande (byggherren) underteckna. Vid annan fakturamottagare än sökande, bifoga fullmakt.


Publicerad: 2014-10-27 13:51. Ändrad: 2014-10-27 14:18.

Byggkontoret

Blanketter

Ansökan om bygglov m.fl.