Referenssystem i höjd och plan

Följande referenssystem avseende höjd (nytt) och plan gäller i Jokkmokks kommun.

Jokkmokks kommun bytte i oktober 2018 referenssystem i höjd från RH 70 till RH 2000 och i januari 2017 geodetiskt referens i plan från RT 90 till SWEREF 99 20 15.

Bytena har gjorts för att anpassa Jokkmokks kommun till omvärlden. Enhetliga nationella geodetiska referenssystem medför minskade kostnader för såväl stat och kommun som övriga producenter och konsumenter av lägesbestämd information.  Geodetiska referenssystem är en förutsättning för att ange punkters läge på jordytan. Koordinater och enhetliga system behövs för att alla som sysslar med kartor och mätning ska ha samma referenser.

Övergången till ett enhetligt referenssystem förenklar framtida insamling och användning av lägesbunden information. Den säkrar utbytbarheten mellan data från olika aktörer på lokal, regional, nationell och även global nivå och reducerar risken för felaktig information i krissituationer. Mätning med modern satellitbaserad teknik som GPS kommer också att ge bättre resultat. Bytet innebär att Jokkmokks kommun  arbetar med koordinater SWEREF 99 20 15 i plan och RH 2000 i höjd.
Detta innebär att l
everanser av geografiska data till Jokkmokks kommun ska ske i SWEREF 99 20 15 och RH 2000. Samt att all information som lagras i kommunens databaser sparas i SWEREF 99 och RH 2000.


Publicerad: 2017-01-26 11:31. Ändrad: 2019-08-13 15:54. Ansvarig: Sara Hellis