Före inflyttning eller invigning

Innan det är dags att flytta in eller inviga behövs ett slutbesked, eller för ärenden innan 2 maj 2011, ett slutbevis.

Slutbesked

Innan det är dags att flytta in eller börja använda det nya behövs ett slutbesked.

Ritningar och handlingar för slutbesked:

  • Kontrollerad och godkänd kontrollplan.
  • Utlåtande (skriftligt omdöme) från kontrollansvarig.
  • De handlingar som man beslutat om i kontrollplanen.

Ansökningar för bygglov inkomna innan 2 maj 2011

Har du ett bygglov enligt den äldre plan- och bygglagen (PBL 1987:10) avslutas bygget med ett slutbevis.

Nu är det dags att flytta in eller inviga!


Publicerad: 2014-10-27 10:55. Ändrad: 2014-10-27 10:56.