Förberedelser

Innan du söker lov eller gör en anmälan är det bra att ta reda vilka förutsättningar som finns. Nedan finns 9 punkter med information.

Vilka regler finns för just ditt område?

Är området där du vill bygga detaljplanelagd (har en detaljplan). Det betyder att det finns regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område.

Finns det kulturskydd? Vem äger huset eller tomten?

Tänk på att du måste ha godkännande från husets ägare för att exempelvis sätta upp en skylt eller ta bort en bärande vägg.

Om du har tomträtt, är det bra att höra med ägaren om det finns några begränsningar för byggande, det kan vara snävare bestämmelser än vad som står i detaljplanen.

Var går tomtgränsen?

Kontakta Samhällsbyggarkontoret eller lantmäteriet för karta.

Vad kommer det att kosta?

Olika sorters bygglov kostar olika mycket. Kostnaden är bestämd av kommunfullmäktige.

Informera grannarna

Ett bygge eller projekt som följer detaljplanen har lagen på sin sida. Vår erfarenhet är samtidigt att processen går snabbare och smidigare om den som bygger har pratat med grannarna tidigt. Det minskar risken för att bygglovet överklagas. Ett projekt eller bygge får enligt plan- och bygglagen inte innebära en "betydande olägenhet" för grannarna. Det betyder att man ska visa hänsyn till grannarna med exempelvis skuggor, insyn eller försämrad utsikt.

Nya regler

Vill du läsa om vilka generella regler som finns för byggande vill vi tipsa om Boverkets hemsida och regeringens hemsida för nya plan- och bygglagen som började gälla 2 maj 2011. 


Publicerad: 2014-10-27 10:19. Ändrad: 2014-10-27 10:56.