Bygga

När behövs bygglov?

Du behöver bygglov om du vill bygga nytt, bygga till eller i vissa fall ändra en byggnad eller en anläggning. Bygglov krävs också om du ska ändra byggnadens användningssätt eller inreda ny bostad eller lokal. Tillstånd att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder enligt plan- och bygglagen lämnas av Samhällsbyggarnämnden i form av bygglov, rivningslov eller marklov.

Ska du ta upp ett nytt fönster, byta takbeläggning, bygga plank, lägga upp upplag eller sätta upp skyltar krävs också bygglov. För flerbostadshus krävs också bygglov för att måla om huset vid kulörbyte. Bygglovsplikten varierar beroende på var i kommunen du bygger.

Behöver jag söka bygglov?

I broschyren från Boverket får du kortfattad information om vilka åtgärder som kräver bygglov och när du måste göra en anmälan. Om du har frågor ska du alltid vända dig till byggnadsnämnden i din kommun.:

Boverkets broschyr: Får jag bygga?


Publicerad: 2014-10-27 10:09. Ändrad: 2020-06-16 12:44.

Kontakt

Magnus Lindgren

Bygglovshandläggare

Telefon: 0971-171 72

Magnus.lindgren@jokkmokk.se

Byggkontoret
Telefontider
Måndag: 09:00-12:00
Tisdag: 10:00-12:00
Onsdag: 10:00-12:00
Torsdag: 10:00-12:00, 16:00-18:00
Fredag: Ingen telefontid

När växeln är stängd var god och ring direktnumret