Bredband

Jokknet är kommunens eget bredbandsnät. Det tillsammans med andra lösningar ska bidra till fungerande kommunikationer vilket är en viktig förutsättning för att tillgodose medborgarnas och näringslivets behov.

Jokknet

Inom Jokkmokks tätort lades första etappen med fiberoptiskt nät ut 1998. Detta har successivt byggts ut och täcker nu in de flesta kommunala inrättningar, cirka 1000 villafastigheter samt ett 60-tal företag. Kabel och kanalisationen i centrum möjliggör att nya slutanvändare kan anslutas fiberoptiskt.

Bredband till Alla

Bredband till Alla ska öka möjligheterna till bredband med hastighet om minst 1 MB/sekund. Anmäl om du inte kan ansluta dig till bredband via Post- och Telestyrelsens hemsida.
Testa hur snabbt ditt bredband är via Bredbandskollen.


Publicerad: 2014-11-05 13:35. Ändrad: 2019-08-14 14:11.