Kommunalt aktivitetsansvar KAA

Enligt skollagen har kommunen ett aktivitetsansvar för unga under 20 år. 

Kommunala aktivitetsansvaret, KAA, omfattar de som:

  • Fullföljt sin skolplikt (det vill säga grundskola eller grundsärskola) men inte genomför eller har fullföljt utbildning på ett nationellt program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande.
  • Går introduktionsprogram.

För fullföljd utbildning måste examensbevis finnas (studiebevis är inte tillräckligt).

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska:

  • Hålla sig informerad om vilka som omfattas av ansvaret.
  • Vid behov bidra med insatser för att unga ska starta eller återuppta sina studier och fullfölja sin utbildning.
  • Dokumentera och föra register över unga som omfattas.
  • Rapportera in dokumenterade uppgifter till SCB.

Publicerad: 2017-11-10 09:07. Ändrad: 2019-08-14 13:58.

Renée Westerberg

Handläggare Arbetsmarknadsenheten

Epost:
renee.westerberg@jokkmokk.se