Kommunalt aktivitetsansvar KAA

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

Kommunala aktivitetsansvaret KAA omfattar unga under 20 år som:

  • fullföljt sin skolplikt (det vill säga grundskola eller grundsärskola) men inte genomför eller har fullföljt utbildning på ett nationellt program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning
  • går introduktionsprogram

För fullföljd utbildning måste examensbevis finnas (studiebevis är inte tillräckligt).

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska:

  • hålla sig informerad om vilka som omfattas av ansvaret
  • vid behov bidra med insatser för att unga ska starta eller återuppta sina studier och fullfölja sin utbildning
  • dokumentera och föra register över de unga som omfattas
  • rapportera in dokumenterade uppgifter till SCB.

Publicerad: 2017-11-10 09:07. Ändrad: 2017-11-10 09:10.

Renée Westerberg

Handläggare Arbetsmarknadsenheten

Epost:
renee.westerberg@jokkmokk.se