Integrationssamordning

Varje år får ett antal människor uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket är den myndighet som beslutar vilka.

Vem är flykting?
Flyktingar är personer som flytt från krig, katastrofer och förtryck i sitt hemland. 

Uppehållstillstånd
När en person som flytt från sitt land och får uppehållstillstånd i Sverige betyder det att man har rätt att bo, leva och arbeta här.
Man har rätt att bosätta sig var man vill och man har samma rättigheter och skyldigheter som alla andra i landet.
Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för mottagandet och etableringen av de nyanlända.

Jokkmokks kommun får årligen ett tilldelat kommuntal, vilket innebär en skyldighet att ta emot ett visst antal personer som har uppehållstillstånd. 

Kommunen ansvarar därmed för:

 • Bosättning:
  Vi söker och ordnar boende till de som blivit anvisade till kommunen. 
 • Undervisning i SFI (svenska för invandrare):
  Sker via Lapplands lärcentra, Kunskapens Hus.
 • Samhällsorientering:
  Samhällsorientering på olika modersmål genomförs via videokonferens på Kunskapens Hus i samverkan med Lapplands kommunalförbund.
 • Förskoleverksamhet och skola:
  Förskola och skola finns i Jokkmokk, Porjus och Vuollerim. Gymnasium och vuxenutbildning i Jokkmokk. 
 • Möjlighet till distansutbildning mot Luleå Tekniska Universitet och Umeå universitet.

Har du frågor, tankar eller förslag om integration är du alltid välkommen att höra av dig!


Publicerad: 2017-01-17 12:00. Ändrad: 2019-08-14 13:51.