Integrationssamordning

Varje år får ett antal människor uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket är den myndighet som beslutar vilka.

 

 Jokkmokks kommun får årligen ett tilldelat kommuntal, vilket innebär att vi har en skyldighet att ta emot ett visst antal personer som har uppehållstillstånd.
I beräkningen utgår man från det länstal som har beslutats av regeringen.
Länsstyrelsen bjuder in kommunchefer och kommunalråd till en dialog om mottagandet av nyanlända, utifrån Migrationsverkets förslag. Därefter fattas beslut.

 

Vem är flykting?
Flyktingar är personer som flytt från krig, katastrofer och förtryck i sitt hemland.

Uppehållstillstånd
När en person som flytt från sitt land och får uppehållstillstånd i Sverige betyder det att man har rätt att bo, leva och arbeta här.
Man har rätt att bosätta sig var man vill och man har samma rättigheter och skyldigheter som alla andra i landet.

Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för mottagandet och etableringen av de nyanlända.

Kommunen ansvarar för:

 • Bosättning:
  Vi söker och ordnar boende till de som blivit anvisade till kommunen. Inför ankomsten möblerar vi upp med de allra nödvändigaste. Den enskilde har sedan möjligheter att söka hemutrustningslån vi CSN (centrala studiestöds nämnden)
 • Undervisning i SFI (svenska för invandrare):
  Sker via Lapplands lärcentra, Kunskapens Hus.
 • Samhällsorientering:
  Samhällsorientering genomförs på de olika gruppernas modersmål och via videokonferens på Kunskapens Hus. Det sker i samverkan med Lapplands kommunalförbund.
 • Förskoleverksamhet och skola:
  Förskola och skola finns i Jokkmokk, Porjus och Vuollerim. Gymnasium och vuxenutbildning i Jokkmokk. 
 • Många olika möjligheter till distansutbildning mot Luleå Tekniska Universitet och Umeå universitet.

 Har du frågor, tankar eller förslag om Integration i Jokkmokk är du alltid välkommen att höra av dig!


Publicerad: 2017-01-17 12:00. Ändrad: 2017-01-17 12:08.