Arbetsmarknadsenheten...

… är organisatoriskt placerad under Tillväxtfunktionen

Enheten består av:

  • Resurscentrum - olika insatser för personer utanför reguljära arbetsmarkanden samt särskilt riktade insatser till unga mellan 16 och 24 år.
    Exempel på sysselsättning: Snickeri- och textilverksamhet, stöd med utarbetande av CV, körkortsteori samt vissa beställningsuppdrag.

  • Integrationssamordningen - mottagning av flyktingar/ familjer som enligt beslut placeras av Migrationsverket
  • eller själva bosätter sig i kommunen.

  • Stödboende för Ensamkommande barn/unga (EKB) - här kan ungdom som kommit till kommunen placeras om socialtjänsten så beslutar. Stödboendet kan erbjudas från 16 år och längst till 21-års ålder.

 


Publicerad: 2017-10-30 14:15. Ändrad: 2019-08-14 13:37.

Gunilla Nyberg

Arbetsmarknadsenheten

Telefon: 0971-17310
Epost:
gunilla.nyberg@jokkmokk.se