Arbetsmarknadsenheten

är organisatoriskt placerad under Tillväxtfunktionen

Enheten består av:

  • Resurscentrum - Olika insatser för personer utanför reguljära arbetsmarkanden samt särskilt riktade insatser till unga i ålder 16-24 år.
    exempel på sysselsättning, snickeri- och textilverksamhet, stöd med CV- skrivning, körkortsteori samt att vi utför vissa uppdrag på beställning.

  • Integrationssamordningen - mottagning av flyktingar/ familjer som enligt beslut placeras av Migrationsverket/ bosätter sig själva i kommunen.

  • Stödboende för Ensamkommande barn/ unga (EKB) - där kan ungdom som kommit till vår kommun placeras om socialtjänsten så beslutar. Stödboendet kan erbjudas från 16 år och längs till 21 års ålder.

 


Publicerad: 2017-10-30 14:15. Ändrad: 2017-10-30 14:24.

Gunilla Nyberg

Arbetsmarknadsenheten

Telefon: 0971-17310
Epost:
gunilla.nyberg@jokkmokk.se