Leva och bo

Att leva i Jokkmokk är att leva i närheten till helheten.

Statistiskt är det glest mellan jokkmokksborna, 0,3 personer per kvadratkilometer. Den skämtsamme menar att avrundas decimalen så bor ingen i kommunen. Vi menar att livsutrymmet i Jokkmokk är gott, i många bemärkelser. Det är lätt att finna livsharmoni. Det är nära mellan människor, enkelt att leva och finna en meningsfull fritid. Ett gott livsutrymme är där du syns, märks och räknas.

Vi pratar Närheten till Helheten där de Goda Krafterna möts.
 

Publicerad: 2014-10-15 13:39. Ändrad: 2023-06-01 16:23.