Visselblåsarfunktionen

Nya visselblåsarlagen

Lagen heter egentligen Skydd för personer som rapporterar om missförhållanden och är ett skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Den gäller inom all privat och offentlig verksamhet. Huvudsyftet med lagen är att det ska bli säkrare, tryggare och enklare att rapportera om missförhållanden. Vill du läsa lagen i sin helhet kan du klicka här:
Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden

Intern respektive extern rapporteringskanal

Interna rapporteringskanaler är de som kommuner och regioner själva upprättar och de omfattar missförhållanden i den egna verksamheten. Dessa kan vara helt eller delvis i egen regi med egen anställd personal eller upphandlas helt eller delvis och då utförs tjänsten av en extern leverantör.

En extern rapporteringskanal är en kanal som är upprättad hos en myndighet för hantering av rapportering om överträdelser som ligger inom myndighetens ansvarsområde och som kan omfatta missförhållanden hos vilken offentlig eller privat verksamhetsutövare som helst. En extern rapporteringskanal kan till exempel användas om den rapporterande personen inte tror att rapportering till en intern rapporteringskanal hos den berörda verksamhetsutövaren skulle innebära en objektiv och saklig hantering.

Intern rapporteringskanal

Jokkmokks kommun har en visselblåsarfunktion dit du kan rapportera misstankar om oegentligheter som rör personer i ledande ställning i Jokkmokks kommun. Du har rätt att muntligt eller skriftligt lämna din rapport:

  • Muntlig rapport: då ringer du till kommunens växel, 0971-170 00 och ber att få kopplas till Visselblåsarfunktionen.
  • Du kan skriva ner din rapport och skicka den till Visselblåsarfunktionen, Jokkmokks kommun, 962 85 Jokkmokk.
  • Det går även att skicka e-post till visselblas@jokkmokk.se

Extern rapporteringskanal

Vissa myndigheter ska inrätta externa visselblåsarfunktioner, läs mer på Regeringskansliets hemsida:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/myndigheter-ska-inratta-visselblasarfunktioner/

Jokkmokk kommuns visselblåsarfunktion

Vill du läsa mer om funktionen och hur vi hanterar inkomna rapporteringar så klickar du på denna länk.


Publicerad: 2022-06-15 14:03. Ändrad: 2022-06-15 15:50.

Kontakt

Vill du lämna din rapport muntligt ringer du kommunens växel som kopplar dig vidare: Telefon 0971- 170 00 (vx)

Vill du skicka in din rapport så adresserar du den till:
Visselblåsarfunktionen
Jokkmokks kommun
962 85 Jokkmokk

Vill du skicka in din rapport via e-post är adressen: visselblas@jokkmokk.se