Sammanträden 2019

Här finns 2019 års sammanträdesplan presenterad. Förutom kommunfullmäktige så är kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens sammanträden för det mesta öppna för allmänheten. Mer information om nämnderna ligger under fliken politisk organisation.

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Socialnämnden
28 januari 18 februari 12 februari
25 mars 8 april 26 mars
3 juni 17 juni 18 juni
16 september  - 17 september
21 oktober 4 november 29 oktober
2 december 16 december 3 december
     
     
     
Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämden Samhällsbyggarnämden
5 februari Mötesdagar läggs in efter nämndsmötet 27 februari 21 februari
2 april   25 april
11 juni   23 maj
24 september   18 juni
5 november   29 augusti
10 december   3 oktober
    7 november
 Valnämnden   12 december
     

 

 

   


 


Publicerad: 2015-08-25 14:28. Ändrad: 2019-01-23 16:04.