Sammanträden 2020

Här finns 2020 års sammanträdesplan presenterad. Förutom kommunfullmäktige så är kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens sammanträden för det mesta öppna för allmänheten. Mer information om nämnderna ligger under fliken politisk organisation. Där finns även protokollen utlagda under respektive nämnd.

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Socialnämnden
10 februari 24 februari 18 februari
30 mars 20 april 21 april
1 juni 15 juni 9 juni
14 september  - 22 september
19 oktober 2 november 3 november
30 november 14 december 15 december
     
     
     
Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämden Samhällsbyggarnämden
14 februari 29 januari 30 januari
16 april 2 april 12 mars
17 juni 10 juni 7 maj
24 september 9 september 16 juni
10 december 11 november 20 augusti
  16 december 15 oktober
    19 november
 Valnämnden   17 december
     

 

 

   


 


Publicerad: 2015-08-25 14:28. Ändrad: 2020-06-01 07:50.