Sammanträden 2023

Här finns 2023 års sammanträdesplan presenterad. Förutom kommunfullmäktige så är kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens sammanträden för det mesta öppna för allmänheten. Mer information om nämnderna ligger under fliken politisk organisation. Där finns även protokollen utlagda under respektive nämnd.

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Socialnämnden
6 februari 20 februari 7 februari
27 mars 24 april 4 april
29 maj 12 juni 30 maj
18 september  - 19 september
16 oktober 30 oktober 7 november
27 november 11 december 12 december
     
     
     
Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämden Samhällsbyggarnämden
17 januari 14 februari 16 februari
21 februari   30 mars
18 april   11 maj
13 juni   20 juni
26 september   31 augusti
12 december   12 oktober
    14 december
 Valnämnden    
     

 

 

   


 


Publicerad: 2015-08-25 14:28. Ändrad: 2023-01-20 12:41.