Sammanträden 2019

Här finns 2019 års sammanträdesplan presenterad. Förutom kommunfullmäktige så är kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens sammanträden för det mesta öppna för allmänheten. Mer information om nämnderna ligger under fliken politisk organisation. Där finns även protokollen utlagda under respektive nämnd.

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Socialnämnden
28 januari 18 februari 12 februari
25 mars 8 april 26 mars
3 juni 17 juni 18 juni
16 september  - 17 september
21 oktober 4 november 29 oktober
2 december 16 december 3 december
     
     
     
Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämden Samhällsbyggarnämden
5 februari 27 februari 21 februari
29 april 24 april 25 april
11 juni 19 juni 23 maj
24 september 28 augusti 18 juni
5 november 16 oktober -
10 december 4 december 3 oktober
    7 november
 Valnämnden   12 december
4 mars    

1 april

 

   


 


Publicerad: 2015-08-25 14:28. Ändrad: 2019-09-06 13:51.