Sammanträden 2019

Här finns 2019 års sammanträdesplan presenterad. Förutom kommunfullmäktige så är kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens sammanträden för det mesta öppna för allmänheten. Mer information om nämnderna ligger under fliken politisk organisation.

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Socialnämnden
28 januari 18 februari 12 februari
25 mars 8 april 26 mars
3 juni 17 juni 18 juni
16 september  - 17 september
21 oktober 4 november 29 oktober
2 december 16 december 3 december
     
     
     
Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämden Samhällsbyggarnämden
5 februari 27 februari 21 februari
29 april 24 april 25 april
11 juni 19 juni 23 maj
24 september 28 augusti 18 juni
5 november 16 oktober 29 augusti
10 december 4 december 3 oktober
    7 november
 Valnämnden   12 december
4 mars    

 

 

   


 


Publicerad: 2015-08-25 14:28. Ändrad: 2019-04-26 13:30.