Sammanträden 2023

Här finns 2023 års sammanträdesplan presenterad. Förutom kommunfullmäktige så är kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens sammanträden för det mesta öppna för allmänheten. Mer information om nämnderna ligger under fliken politisk organisation. Där finns även protokollen utlagda under respektive nämnd.

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Socialnämnden
6 februari 20 februari 7 februari
27 mars 24 april 4 april
29 maj 12 juni 30 maj
18 september  - 19 september
16 oktober 30 oktober 7 november
27 november 11 december 12 december
     
     
     
Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämden Samhällsbyggarnämden
17 januari 14 februari 16 februari
21 februari 18 april 30 mars
25 april 30 maj 11 maj
13 juni 6 september 20 juni
26 september 19 september 31 augusti
12 december 11 oktober 12 oktober
  5 december 14 december
 Valnämnden    
     

 

 

   


 


Publicerad: 2015-08-25 14:28. Ändrad: 2023-10-12 13:06.