Valnämnden

Valnämnden är den nämnd i kommunen som organiserar de allmänna valen, valet till EU-parlamentet och folkomröstningar.

Valnämnden består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.

Ordinarie Ersättare
Per-Jonas Parffa, ordf, (MP) Ola Engström, (SV)
Wivi-Anne Mulk, vice ordf, (SV) Ingemar Grahn, (MP)
Sivert Mässing, (MP) Roger Åström, (FJK)
Sven Holmqvist, (S) Gösta Bodén, (S)
Ronny Danielsson, (M) Vakant

Publicerad: 2015-10-22 08:55. Ändrad: 2023-06-21 15:17.

Ingen persondatasida utpekad