Valnämnden

Valnämnden är den nämnd i kommunen som organiserar de allmänna valen, valet till EU-parlamentet och folkomröstningar.

Valnämnden består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.

Ordinarie Ersättare
Klas Bergman, ordf, (V) Gösta Bodén, (S)
Sven Holmqvist, vice ordf, (S) Birgitta Siljelöf, (S)
Torbjörn Lindgren, (S) Viktor Segerström, (V)
Per-Jonas Parffa, (MP) Ingemar Grahn, (MP)
Lars-Ivan Tuolja, (SV) Wivi-Anne Mulk, (SV)

Publicerad: 2015-10-22 08:55. Ändrad: 2019-08-14 16:54.