Valnämnden

Valnämnden är den nämnd i kommunen som organiserar de allmänna valen, valet till EU-parlamentet och folkomröstningar.

Valnämnden består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.

Ordinarie Ersättare
(v) Klas Bergman, ordf (S) Catharina Thuresdotter
(S) Sven Holmqvist, vice ordf (S) Kenneth Wallmark
(S) Gösta Bodén (S) Elise Tullnär Nilsson
(Mp) Per-Jonas Parffa (Mp) Ingemar Grahn
(Sv) Lars-Ivan Tuolja (L) Maud Nordström

Publicerad: 2015-10-22 08:55. Ändrad: 2015-10-22 09:18.