Socialnämnden

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd.

Nämnden utövar även ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården. De uppgifter som åligger kommunen enligt lagen om särskilt stöd och service (LSS) ligger också inom nämndens ansvarsområde. Med undantag för målgrupper som landstinget ansvarar för och vad som åligger annan kommunal nämnd.   
   Inom socialnämnden finns ett arbetsutskott, vilket består av ordförande, vice ordförande och ytterligare en ledamot. Arbetsutskottet ska, om så behövs, bereda de ärenden som socialnämnden har att besluta om.

Socialnämnden har sju ordinarie ledamöter och sju ersättare.

Ordinarie Ersättare
Peter Lagerqvist Kuoljok, ordf, (MP) Catharina Holmbom (MP)
Lars Mikkelsson, vice ordf, (FJK) Roger Åström (FJK)
Barbro Dynesius, (SV) Wivi-Anne Mulk (SV)
Andreas Möller, (V) Vakant
Sonja Mörtsell, (S) Eva Näslund, (S)
Kerstin Hellgren Tobiasson, (S) Vakant
Birgit Meier Thunborg, (M) Asbjörn Thunborg, (M)

 


Publicerad: 2015-05-20 13:19. Ändrad: 2024-03-06 16:50.

Kontakta

Peter Lagerqvist Kuoljok
Ordförande

peter.lagerqvistkuoljok@jokkmokk.se

Jana Hilding
Sekreterare
0971-171 25

jana.hilding@jokkmokk.se