Socialnämnden

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd.

 Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården. De uppgifter som åvilar kommunen enligt lagen om särskilt stöd och service (LSS) ligger också inom nämndens ansvarsområde med undantag för målgrupper som landstinget ansvarar för och vad som åvilar annan kommunal nämnd.

Socialnämnden ansvarar också för tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen samt kommunens tillsyn enligt tobakslagen och handel med vissa receptfria läkemedel.

Socialnämndens verksamhetsplan 2012-2015.

Inom socialnämnden finns ett arbetsutskott, vilket består av ordförande, vice ordförande och ytterligare en ledamot. Arbetsutskottet skall, om så behövs, bereda de ärenden som socialnämnden har att besluta om.

Socialnämnden har nio ledamöter och nio ersättare.

Ordinarie Ersättare
(S) Kerstin Hellgren-Tobiasson, ordf (S) Tord Larsson
(S) Jan Sjöberg, vice ordf (V) -
(V) Andreas Lindkvist (S) Anna-Karin Jonsson Kvist
(S) Eva Näslund (S) Elise Tullnär Nilsson
(S) Birgit Kronholm (S) Kenneth Wallmark
(Mp) Catharina Holmbom (Sv) Karin Vannar
(L) Katrin Bagge (L) Annika Åkerlund
(Sv) Bitte Nygård (Sv) Wivi-Anne Mulk
(M) Harriet Nordqvist (Fjk) Roger Åström

Publicerad: 2015-05-20 13:19. Ändrad: 2015-05-20 13:19.

Kontakta

Kerstin Hellgren-Tobiasson
Ordförande
kerstin.hellgren-tobiasson@jokkmokk.se

Carola Hansson
Sekreterare
0971-171 90
carola.hansson@jokkmokk.se