Socialnämnden

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd.

Nämnden utövar även ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården. De uppgifter som åligger kommunen enligt lagen om särskilt stöd och service (LSS) ligger också inom nämndens ansvarsområde. Med undantag för målgrupper som landstinget ansvarar för och vad som åligger annan kommunal nämnd.   
   Socialnämnden ansvarar också för tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen samt kommunens tillsyn enligt tobakslagen och handel med vissa receptfria läkemedel.
   Inom socialnämnden finns ett arbetsutskott, vilket består av ordförande, vice ordförande och ytterligare en ledamot. Arbetsutskottet ska, om så behövs, bereda de ärenden som socialnämnden har att besluta om.

Socialnämnden har sju ordinarie ledamöter och sju ersättare.

Ordinarie Ersättare
Kerstin Hellgren-Tobiasson, ordf, (S) Anna-Lena Holmqvist (S)
Jan Sjöberg, vice ordf, (S) Siv Enberg (V)
Birgitta Siljelöf, (S) Peter Holmqvist (S)
Eva Näslund, (S) Johannes Nilsson Saulo, (S)
Susanne Almqvist, (V) Lars-Ivan Tuolja, (SV)
Wivi-Anne Mulk, (SV) - (MP)
Jörgen Haglund, (M) Birgit Meier Thunborg, (M)

 


Publicerad: 2015-05-20 13:19. Ändrad: 2021-05-06 15:57.

Kontakta

Kerstin Hellgren-Tobiasson
Ordförande
kerstin.hellgren-tobiasson@jokkmokk.se

Thomas Bäckman
Sekreterare
0971-171 25

thomas.backman@jokkmokk.se