Socialnämnden

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd.

 Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården. De uppgifter som åvilar kommunen enligt lagen om särskilt stöd och service (LSS) ligger också inom nämndens ansvarsområde med undantag för målgrupper som landstinget ansvarar för och vad som åvilar annan kommunal nämnd.

Socialnämnden ansvarar också för tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen samt kommunens tillsyn enligt tobakslagen och handel med vissa receptfria läkemedel.

Inom socialnämnden finns ett arbetsutskott, vilket består av ordförande, vice ordförande och ytterligare en ledamot. Arbetsutskottet skall, om så behövs, bereda de ärenden som socialnämnden har att besluta om.

Socialnämnden har sju ledamöter och sju ersättare.

Ordinarie Ersättare
(S) Kerstin Hellgren-Tobiasson, ordf (S) Sara Svensson
(V) Susanne Almqvist, vice ordf (V) Andreas Lindkvist
(S) Birgitta Siljelöf (S) Ann Enberg
(S) Eva Näslund (S) Johannes Nilsson Saulo
(S) Jan Sjöberg (Sv) Lars-Ivan Tuolja
(Sv) Wivi-Anne Mulk (Mp) Catharina Holmbom
(M) Harriet Nordqvist (M) Gunnar Kurak

Publicerad: 2015-05-20 13:19. Ändrad: 2019-01-09 10:51.

Kontakta

Kerstin Hellgren-Tobiasson
Ordförande
kerstin.hellgren-tobiasson@jokkmokk.se

Carola Hansson
Sekreterare
0971-171 90
carola.hansson@jokkmokk.se