Samhällsbyggarnämnden

Samhällsbyggarnämnden fullgör kommunens myndighets-, tillsyns- och kontrolluppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, plan- och byggväsendet samt inom räddningstjänsten.

Även övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras inom respektive områden ligger inom samhällsbyggarnämndens verksamhetsansvar.
   För bygglovsansökningar och dylikt för att nämnden ska kunna behandla ärendet tidigast på nästa sammanträde gäller följande inlämningstider:

  • 3 januari till nämnd 30 januari 
  • 13 februari till nämnd 12 mars
  • 9 april till nämnd 7 maj
  • 14 maj till nämnd 16 juni
  • 28 juli till nämnd 20 augusti
  • 17 september till nämnd 15 oktober
  • 22 oktober till nämnd 19 november
  • 19 november till nämnd 17 december

Samhällsbyggarnämnden har fem ord. ledamöter och fem ersättare.

Ordinarie Ersättare
Lars-Ivan Tuolja, ordf, (SV) Johannes Nilsson Saulo, (S)
vakant, v ordf, (S) Anna Hövenmark, (V)
Malin Sundberg, (S) Eva Näslund (S)
Torbjörn Lindgren, (S) Helen Swartling, (MP)
Per-Jonas Parffa, (MP) Wivi-Anne Mulk, (SV)

 

 

Publicerad: 2015-05-20 13:19. Ändrad: 2020-11-26 13:21.

Kontakt

Lars-Ivan Tuolja

Ordförande
lars-ivan.tuolja@jokkmokk.se

Anna Winther
Bygglovshandläggare
0971-171 72
anna.winther@jokkmokk.se