Samhällsbyggarnämnden

Samhällsbyggarnämnden fullgör kommunens myndighets-, tillsyns- och kontrolluppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, plan- och byggväsendet samt inom räddningstjänsten.

Även övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras inom respektive områden ligger inom samhällsbyggarnämndens verksamhetsansvar.

För bygglovsansökningar och dylikt för att nämnden ska kunna behandla ärendet tidigast på nästa sammanträde gäller följande inlämningstider:
  • 7 januari till nämnd 21 februari
  • 22 mars till nämnd 25 april
  • 23 april till nämnd 23 maj
  • 20 maj till nämnd 18 juni
  • 5 augusti till nämnd 29 augusti 
  • 2 september till nämnd 3 oktober
  • 10 oktober till nämnd 7 november
  • 18 november till nämnd 12 december

Samhällsbyggarnämnden har fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.

Ordinarie Ersättare
(Sv) Lars-Ivan Tuolja, ordf (S) Johannes Nilsson Saulo
(S) Anna-Greta Kvickström, vice ordf (V) Anna Hövenmark
(S) Malin Sundberg (-) Vakant
(S) Torbjörn Lindgren (Mp) Helen Swartling
(Mp) Per-Jonas Parffa (Sv) Wivi-Anne Mulk

 

 

Publicerad: 2015-05-20 13:19. Ändrad: 2019-03-13 10:30.

Kontakta

Lars-Ivan Tuolja
Ordförande

lars-ivan.tuolja@jokkmokk.se

Anna Winther
Bygglovshandläggare
0971-171 72

anna.winther@jokkmokk.se