Samhällsbyggarnämnden

Samhällsbyggarnämnden fullgör kommunens myndighets-, tillsyns- och kontrolluppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, plan- och byggväsendet samt inom räddningstjänsten.

Även övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras inom respektive områden ligger inom samhällsbyggarnämndens verksamhetsansvar.
   För bygglovsansökningar och dylikt för att nämnden ska kunna behandla ärendet tidigast på nästa sammanträde gäller följande inlämningstider:

  • 7 januari till nämnd 28 januari 
  • 10 februari till nämnd 11 mars
  • 7 april till nämnd 6 maj
  • 19 maj till nämnd 17 juni
  • 4 augusti till nämnd 26 augusti
  • 15 september till nämnd 14 oktober
  • 17 november till nämnd 16 december

Samhällsbyggarnämnden har fem ord. ledamöter och fem ersättare.

Ordinarie Ersättare
Lars-Ivan Tuolja, ordf, (SV) Johannes Nilsson Saulo, (S)
Torbjörn Lindgren, v ordf, (S) Anna Hövenmark, (V)
Malin Sundberg, (S) Eva Näslund (S)
vakant, (S) Helen Swartling, (MP)
Per-Jonas Parffa, (MP) Wivi-Anne Mulk, (SV)

 

 

Publicerad: 2015-05-20 13:19. Ändrad: 2021-01-04 11:07.

Kontakt

Lars-Ivan Tuolja

Ordförande
lars-ivan.tuolja@jokkmokk.se

Magnus Lindgren
Bygglovshandläggare
0971-171 72

magnus.lindgren@jokkmokk.se