Samhällsbyggarnämnden

Samhällsbyggarnämnden fullgör kommunens myndighets-, tillsyns- och kontrolluppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, plan- och byggväsendet samt inom räddningstjänsten.

Även övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras inom respektive områden ligger inom samhällsbyggarnämndens verksamhetsansvar.

För bygglovsansökningar och dylikt för att nämnden ska kunna behandla ärendet tidigast på nästa sammanträde gäller följande inlämningstider:
  • 5 januari till nämnd 25 januari
  • 9 februari till nämnd 1 mars
  • 16 mars till nämnd 12 april
  • 27 april till nämnd 17 maj 
  • 25 maj till nämnd 13 juni
  • 17 augusti till nämnd 30 augusti
  • 7 september till nämnd 27 september
  • 5 oktober till nämnd 25 oktober
  • 16 november till nämnd 6 december

Samhällsbyggarnämnden har sju ordinarie ledamöter och sju ersättare.

Ordinarie Ersättare
(S) Anna-Greta Kvickström, ordf (S) Torbjörn Lindgren
(S) Tord Larsson, vice ordf (S) Monika Sjödin
(S) Malin Sundberg (S) Lars-Göran Johansson
(S) Eva Näslund (S) Peter Holmqvist
(Mp) Helen Swartling (Mp) -
(L) Kristin Amundsson (L) Annelie Päiviö
(Sv) Lars-Ivan Tuolja (Mp) Wivi-Anne Mulk

 

 
 

Publicerad: 2015-05-20 13:19. Ändrad: 2015-05-20 13:20.

Kontakta

Anna-Greta Kvickström
Ordförande
anna-greta.kvickstrom@jokkmokk.se

Magnus Sjöström
Bygglovshandläggare
0971-171 72
magnus.sjostrom@jokkmokk.se