Samhällsbyggarnämnden

Samhällsbyggarnämnden fullgör kommunens myndighets-, tillsyns- och kontrolluppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, plan- och byggväsendet samt inom räddningstjänsten.

Även övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras inom respektive områden ligger inom samhällsbyggarnämndens verksamhetsansvar.
   För bygglovsansökningar och dylikt för att nämnden ska kunna behandla ärendet tidigast på nästa sammanträde gäller följande inlämningstider:

  • 5 augusti till nämnd 29 augusti (nämnden inställd pga. för få ärenden)
  • 2 september till nämnd 26 september
  • 10 oktober till nämnd 7 november
  • 18 november till nämnd 12 december

Samhällsbyggarnämnden har fem ord. ledamöter och fem ersättare.

Ordinarie Ersättare
Lars-Ivan Tuolja, ordf, (SV) Johannes N-sson Saulo, (S)
Anna-Greta Kvickström, v ordf, (S) Anna Hövenmark, (V)
Malin Sundberg, (S) Eva Näslund (S)
Torbjörn Lindgren, (S) Helen Swartling, (MP)
Per-Jonas Parffa, (MP) Wivi-Anne Mulk, (SV)

 

 

Publicerad: 2015-05-20 13:19. Ändrad: 2019-11-26 08:50.

Kontakt

Lars-Ivan Tuolja

Ordförande
lars-ivan.tuolja@jokkmokk.se

Anna Winther
Bygglovshandläggare
0971-171 72
anna.winther@jokkmokk.se