Samhällsbyggarnämnden

Samhällsbyggarnämnden fullgör kommunens myndighets-, tillsyns- och kontrolluppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, plan- och byggväsendet samt inom räddningstjänsten.

Även övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras inom respektive områden ligger inom samhällsbyggarnämndens verksamhetsansvar.

För bygglovsansökningar och dylikt för att nämnden ska kunna behandla ärendet tidigast på nästa sammanträde gäller följande inlämningstider:
  • 5 januari till nämnd 25 januari
  • 9 februari till nämnd 1 mars
  • 16 mars till nämnd 12 april
  • 27 april till nämnd 17 maj 
  • 25 maj till nämnd 13 juni
  • 17 augusti till nämnd 30 augusti
  • 7 september till nämnd 27 september
  • 5 oktober till nämnd 25 oktober
  • 16 november till nämnd 6 december

Samhällsbyggarnämnden har fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.

Ordinarie Ersättare
(Sv) Lars-Ivan Tuolja, ordf (S) Johannes Nilsson Saulo
(S) Anna-Greta Kvickström, vice ordf (S) Anna Hövenmark
(S) Malin Sundberg (-) Vakant
(S) Torbjörn Lindgren (Mp) Helen Swartling
(Mp) Per-Jonas Parffa (Sv) Wivi-Anne Mulk

 

 
 

Publicerad: 2015-05-20 13:19. Ändrad: 2019-01-09 11:01.

Kontakta

Lars-Ivan Tuolja
Ordförande

lars-ivan.tjuolja@jokkmokk.se

Anna Winther
Bygglovshandläggare
0971-171 72

anna.winther@jokkmokk.se