Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kommunala kultur- och fritidsverksamheten.

Nämnden ska bedriva biblioteksverksamhet, ge stöd för fritids- och allmänkulturell verksamhet, fördela bidrag till föreningar och organisationer. Nämnden ska stimulera föreningar, organisationer, studieförbund och enskilda till engagemang inom nämndens ansvarsområde.
   Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för projekten Kultur- och upplevelseutveckling  och Idrottsutveckling i Jokkmokks kommun.

Kultur- och fritidsnämnden består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.

Ordinarie Ersättare
Henrik Blind, ordf, (MP) Helen Swartling, (MP)
Joar Mikkelsson, v ordf, (FJK) Mohammad Sleiman (FJK)
Jéremy L´Helguen, (V) Fia Kaddik,(SV)
Ingrid Metelius, (S) Catharina Thuresdotter, (S)
Ronny Danielsson, (M) Gun-Mari Nyström, (SD)

 


Publicerad: 2015-05-20 13:20. Ändrad: 2024-01-07 18:28.

 

Kontakt

Henrik Blind

Ordförande

henrik.blind@jokkmokk.se

Linda Nordström
Sekreterare

linda.nordstrom@jokkmokk.se