Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kommunala kultur- och fritidsverksamheten.

Nämnden ska bedriva biblioteksverksamhet, ge stöd för fritids- och allmänkulturell verksamhet, fördela bidrag till föreningar och organisationer. Nämnden ska stimulera föreningar, organisationer, studieförbund och enskilda till engagemang inom nämndens ansvarsområde.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för projekten Kultur- och upplevelseutveckling  och Idrottsutveckling i Jokkmokks kommun.

Kultur- och fritidsnämnden består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.

Ordinarie Ersättare
(S) Anna Köhler, ordf (S) Ingrid Metelius
(M) Asbjörn Thunborg, vice ordf (V) Andreas Lindkvist
(V) Jéremy L´Helguen (S) Britt-Marie Wallbing
(S) Mats Vennberg (Mp) Cecilia Lundin
(Fjk) Lisa Andersson (Sv) Marja Labba

Publicerad: 2015-05-20 13:20. Ändrad: 2019-01-09 10:56.

Kontakta

Anna Köhler
Ordförande

anna.kohler@jokkmokk.se

Ann Enberg
Sekreterare
0971-172 03
073-039 15 65
ann.enberg@jokkmokk.se