Kommunfullmäktiges ledamöter

Ordinarie ledamöter

 

(Fjk) Tommy Isaksson Rensfeldt, ordförande (Mp) Per-Jonas Parffa
(S) Sven Holmqvist, 1:e vice ordförande (Sv) Karin Vannar
(S) Eva Näslund, 2:e vice ordförande (Sv) Magnus Antaris Tuolja
(S) Robert Bernhardsson (V) Viktor Segerström
(S) Lirigzon Karaqica (V) Andreas Lindkvist
(S) Jan Sjöberg (Opol) Denise Magnusson
(S) Marina Eriksson (Sd) Edvin Forsberg
(S) Johan Agetoft (M) Birgit Meier Thunborg
(S) Ann Enberg  
(S) Johannes Nilsson Saulo  
(S) Anna Köhler  
(Fjk) Roland Boman  
(Fjk) Jessica Eriksson  
(Fjk) Roger Åström  
(Fjk) Kajsa Boman  
(Mp) Henrik Blind  
(Mp) Helen Swartling  

Publicerad: 2015-01-14 16:01. Ändrad: 2019-02-18 16:23.