Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige utses vid allmänna val vart fjärde år och är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige är kommunens enda direktvalda organ och det är fullmäktige som utser de flesta övriga förtroendemannauppdragen inom kommunen.

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som rör mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, stora investeringar och andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.
   Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och hålls vanligtvis i kommunhusets sessionssal.
   I Jokkmokks kommun har kommunfullmäktige 25 ledamöter. Av dessa har Socialdemokraterna 10 mandat, Framtid i Jokkmokk 5, Miljöpartiet 3, Vänsterpartiet 2, Samernas väl 2, Sverigedemokraterna 2 och Moderaterna 1 mandat.
   Kommunfullmäktige har möjlighet att tillsätta fasta eller tillfälliga beredningar för olika frågor. I Jokkmokk så finns valberedningen som fast beredning och vars ärenden inte måste beredas av kommunstyrelsen.


Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter:

Tommy Isaksson Rensfeldt, ordförande, (FJK) Per-Jonas Parffa, (MP)
Sven Holmqvist, 1:e vice ordförande, (S) Karin Vannar, (SV)
Eva Näslund, 2:e vice ordförande, (S) Fia Kaddik, (SV)
Robert Bernhardsson, (S) Viktor Segerström, (V)
Lirigzon Karaqica, (S) Andreas Lindkvist, (V)
Jan Sjöberg, (S) Denise Magnusson, (op)
Marina Eriksson, (S) Tord Eklund, (SD)
Johan Agetoft, (S) Birgit M Thunborg, (M)
Ann Enberg, (S)  
Johannes Nilsson Saulo, (S)  
Anna Köhler, (S)  
Roland Boman, (FJK)  
Lisa Andersson, (FJK)  
Roger Åström, (FJK)  
Kajsa Boman, (FJK)  
Henrik Blind, (MP)  
Helen Swartling, (MP)  


Ersättare:

Claes Markusson, (S) Jérémy L´Helguen, (V)
Birgitta Siljelöf, (S)

Mikael Segerström, (V)

Anna-Greta Kvickström, (S)

Vakant, (SD)

Torbjörn Lindgren, (S)

Asbjörn Thunborg, (M)

Anna-Karin Jonsson Kvist, (S)

Harriet Nordqvist, (M)

Jonny Andersson, (FJK)

 

Birger Stenman, (FJK)

 

Moa Blom, (FJK)

 

Jenny Holmgren, (MP)

 

Ingemar Grahn, (MP)

 

Lars-Ivan Tuolja, (SV)

 

Sylvia Blind, (SV)

 

 


Publicerad: 2015-01-14 15:57. Ändrad: 2019-08-15 13:23.

Kontakt

Tommy Isaksson Rensfeldt
Ordförande
073-531 45 31

Marcus Sjaggo
Sekreterare
0971-173 16
marcus.sjaggo@jokkmokk.se