Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige utses vid allmänna val vart fjärde år och är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige är kommunens enda direktvalda organ och det är fullmäktige som utser de flesta övriga förtroendemannauppdragen inom kommunen.

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som rör mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, stora investeringar och andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.
   Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och hålls vanligtvis i kommunhusets sessionssal.
   I Jokkmokks kommun har kommunfullmäktige 25 ledamöter. Av dessa har Socialdemokraterna 10 mandat, Framtid i Jokkmokk 5, Miljöpartiet 3, Vänsterpartiet 2, Samernas väl 2, Sverigedemokraterna 2 och Moderaterna 1 mandat.
   Kommunfullmäktige har möjlighet att tillsätta fasta eller tillfälliga beredningar för olika frågor. I Jokkmokk så finns valberedningen som fast beredning och vars ärenden inte måste beredas av kommunstyrelsen.


Kommunfullmäktiges ordinarie ledamöter:

Tommy Isaksson Rensfeldt, ordförande, (FJK) Per-Jonas Parffa, (MP)
Sven Holmqvist, 1:e vice ordförande, (S) Karin Vannar, (SV)
Eva Näslund, 2:e vice ordförande, (S) Fia Kaddik, (SV)
Robert Bernhardsson, (S) Viktor Segerström, (V)
Torbjörn Lindgren, (S) Jérémy L´Helguen (V)
Jan Sjöberg, (S) Denise Magnusson, (op)
Marina Eriksson, (S) Tord Eklund, (SD)
Birgitta Siljelöf (S) Birgit M Thunborg, (M)
Ann Enberg, (S)  
Johannes Nilsson Saulo, (S)  
Claes Markusson (S)  
Roland Boman, (FJK)  
Jonny Andersson, (FJK)  
Roger Åström, (FJK)  
Kajsa Boman, (FJK)  
Henrik Blind, (MP)  
Helen Swartling, (MP)  


Ersättare:

Malin Sundberg, (S) Mikael Segerström, (V)
Kenneth Jonsson, (S)

Susanne Almqvist (V)

Kerstin Hellgren Tobiasson, (S)

Vakant, (SD)

Bertil Sandqvist, (S)

Asbjörn Thunborg, (M)

Margaretha Holmström, (S)

Ida Holmbom, (M)

Birger Stenman, (FJK)

 

Moa Blom, (FJK)

 

Lasse Mickelsson, (FJK)

 

Jenny Holmgren, (MP)

 

Ingemar Grahn, (MP)

 

Lars-Ivan Tuolja, (SV)

 

Isak Mathis Skum (SV)

 

 


Publicerad: 2015-01-14 15:57. Ändrad: 2022-07-27 16:37.

Kontakt

Tommy Isaksson Rensfeldt
Ordförande
073-531 45 31

tommy.isakssonrensfeldt@jokkmokk.se

Marcus Sjaggo
Sekreterare
0971-173 16
marcus.sjaggo@jokkmokk.se