Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att verkställa kommunens uppgifter inom skolväsendet för barn och ungdom. Barn- och utbildningsnämndens uppgifter omfattar grundskolan, särskolan, förskolan samt fritidsverksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt. Nämnden har att följa de föreskrifter som kan finnas i lag och förordning samt bestämmelserna i barn- och utbildningsnämndens reglemente, vilket fastställts av kommunfullmäktige.

Inom barn- och utbildningsnämnden finns ett arbetsutkott, bestående av ordförande, vice ordförande samt en ledamot, vars uppgift är att bereda de ärenden som barn- och utbildningsnämnden har att besluta om.

Barn- och utbildningnämnden består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare.

Ordinarie Ersättare
Per-Olof Hedström, ordf, (SV) Wivi-Anne Mulk, (SV)
Sivert Mässing, vice ordf, (MP) Vakant
Emma Wilhelmsson, (FJK) Moa Blom, (FJK)
Klas Bergman, (V) Vakant 
Johannes Nilsson Saulo, (S) Lars-Olov Granström, (S)
Sonja Mörtsell, (S) Vakant 
Thor-Erling Anderassen (SD) Asbjörn Thunborg (M)

Publicerad: 2015-05-26 16:00. Ändrad: 2024-03-06 16:46.

Kontakta

Per-Olof Hedström
Ordförande

per-olof.hedstrom@jokkmokk.se

Thereze Gustafsson
Sekreterare
0971-172 28

mailto:thereze.gustafsson@jokkmokk.se