Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att verkställa kommunens uppgifter inom skolväsendet för barn och ungdom. Barn- och utbildningsnämndens uppgifter omfattar grundskolan, särskolan, förskolan samt fritidsverksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt. Nämnden har att följa de föreskrifter som kan finnas i lag och förordning samt bestämmelserna i barn- och utbildningsnämndens reglemente, vilket fastställts av kommunfullmäktige.

 Inom barn- och utbildningsnämnden finns ett arbetsutkott, bestående av ordförande, vice ordförande samt en ledamot, vars uppgift är att bereda de ärenden som barn- och utbildningsnämnden har att besluta om.

Barn- och utbildningnämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare.

Ordinarie Ersättare
(S) Sven Holmqvist, ordf (S) Nasrullah Sherdel
(S) Tord Larsson, vice ordf (S) Gabriella Lönngren
(V) Andreas Lindkvist (S) Margareta Dahl Sandling
(S) Johan Agetoft (S) Monika Sjödin
(S) Anna-Karin Jonsson Kvist (S) Marina Eriksson
(Fjk) Jessica Eriksson (Fjk) Peter Grahn
(Mp) - (Mp) Jenny Holmgren
(L) Anders Olofsson (L) -
(M) Annika Holmbom (Sv) Wivi-Anne Mulk

Publicerad: 2015-05-26 16:00. Ändrad: 2015-05-26 16:11.

Kontakta

Sven Holmqvist
Ordförande
sven.holmqvist@jokkmokk.se

Carola Hansson
Sekreterare
0971-171 90
carola.hansson@jokkmokk.se