Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att verkställa kommunens uppgifter inom skolväsendet för barn och ungdom. Barn- och utbildningsnämndens uppgifter omfattar grundskolan, särskolan, förskolan samt fritidsverksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt. Nämnden har att följa de föreskrifter som kan finnas i lag och förordning samt bestämmelserna i barn- och utbildningsnämndens reglemente, vilket fastställts av kommunfullmäktige.

 Inom barn- och utbildningsnämnden finns ett arbetsutkott, bestående av ordförande, vice ordförande samt en ledamot, vars uppgift är att bereda de ärenden som barn- och utbildningsnämnden har att besluta om.

Barn- och utbildningnämnden består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare.

Ordinarie Ersättare
(Sv) Per-Olof Hedström, ordf (S) Marina Eriksson
(V) Andreas Lindkvist, vice ordf (S) Magdalena Nilsson Saulo
(S) Sven Holmqvist (S) Johannes Nilsson Saulo
(S) Margaretha Holmström (Fjk) Roger Åström
(Sv) Carina Sarri (M) Lena Sakrsisson
(M) Mandy Senger (Sv) Wivi-Anne Mulk
(opol) Denise Magnusson (-) Vakant

Publicerad: 2015-05-26 16:00. Ändrad: 2019-01-08 19:43.

Kontakta

Per-Olof Hedström
Ordförande

per-olof.hedstrom@jokkmokk.se

Carola Hansson
Sekreterare
0971-171 90
carola.hansson@jokkmokk.se