Anslagstavla

I samband med att den nya kommunallagen togs i bruk 2018-01-01 ersattes anslagstavlan i kommunhuset med en digital anslagstavla enligt kommunallagen 8 kap 9 § (2017:725). Här anslås tillkännagivanden, ärendelistor, delegationsbeslut och justerade protokoll från nämnder och styrelser.

 


Publicerad: 2017-12-18 08:55. Ändrad: 2019-12-05 13:08.

Överförmyndaren

Ordinarie telefontid, måndagar: 10.00-12.00

Endast förbokade besök

Telefon: 0971-172 64
overformyndaren@jokkmokk.se

Kontaktuppgifter

Linda Danielsson

Handläggare Överförmyndaren

Telefon: 0971-172 64