Anslagstavla

I samband med att den nya kommunallagen togs i bruk 2018-01-01 ersattes anslagstavlan i kommunhuset med en digital anslagstavla enligt kommunallagen 8 kap 9 § (2017:725). Här anslås tillkännagivanden, ärendelistor, delegationsbeslut och justerade protokoll från nämnder och styrelser.

I samband med att den nya kommunallagen togs i bruk 2018-01-01 ersattes anslagstavlan i kommunhuset med en digital anslagstavla enligt kommunallagen 8 kap 9 § (2017:725). Här anslås tillkännagivanden, ärendelistor, delegationsbeslut och justerade protokoll från nämnder och styrelser.

 

Kallelser

Här kommer kallelser till de sammanträden som är offentliga att publicera

Valnämnden sammanträder kl 9.00 onsdagen den 12 juni i sammanträdesrum 3 för uppsamlingsräkningen i valet till Europaparlamentet

Kommunfullmäktige 17 juni

Kommuvnnafábmoduvvamijn biehtsemáno 17 b.

Gielddadievascoahkkimii geassemánu 17 b.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Publicerad: 2017-12-18 08:55. Ändrad: 2022-09-19 10:44.

Lapplands Överförmyndarnämnd

Från 1 januari 2023 så ingår Jokkmokks kommun i en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Gällivare och Pajala.

Endast förbokade besök

Telefon: 0970-818000. Telefontider måndagar 10-12 och onsdagar 13-15
E-post: overformyndarnamnden@gallivare.se

Vill ni ta del av allmänna handlingar så maila direkt till Överförmyndaren eller kontakta Gällivare kommun.

Blanketter

Blanketter hittar ni här.

Kontaktuppgifter

Ingen persondatasida utpekad